Vay vốn

DỊCH VỤ VAY VỐN

Dịch vụ vay vốn của VPBank Diamond sẽ là cộng sự hữu ích cho những yêu cầu về dòng tiền linh hoạt và nhanh chóng của Quý khách.


VAY KHÔNG TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Sản phẩm tài chính tiêu dùng tốt nhất 2018.

Không cần tài sản đảm bảo.

Hồ sơ đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng.

Hạn mức vay lên đến 500 triệu và thời gian vay lên đến 60 tháng.


VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Đáp ứng mọi nhu cầu tài chính: vay mua nhà, vay vốn kinh doanh, vay mua xe, và vay tiêu dùng cá nhân.

Lãi suất cạnh tranh.

Hạn mức vay lên đến 100% giá trị tài sản đảm bảo và thời gian vay lên đến 25 năm.

Hệ thống đối tác liên kết đa dạng và rộng khắp trên toàn quốc, phục vụ tối đa nhu cầu từ khách hàng.