Vay vốn

Vay mua xe

 • Áp dụng cho vay mua xe mới và xe cũ
 • Hạn mức vay lên đến 85% giá trị xe
 • Thời gian vay lên đến 96 tháng
 • Tài sản bảo đảm đa dạng, bao gồm ô tô hình thành từ vốn vay hoặc ô tô khác
 • Chấp nhận tài sản đảm bảo của bên thứ ba bảo lãnh.
 • Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng
 • Các ưu đãi đặc biệt tại các showroom liên kết với VPBank

Vay tiêu dùng

Vay tiêu dùng tín chấp

 • Đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu nhanh chóng, thuận tiện, không cần tài sản bảo đảm
 • Hạn mức lên đến 500 triệu đồng
 • Thời gian vay lên đến 48 tháng
 • Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng

Vay tiêu dùng thế chấp

 • Hạn mức lên đến 10 tỷ đồng, đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của KH
 • Thời gian vay lên đến 10 năm
 • Tài sản bảo đảm là bất động sản, chấp nhận cả tài sản bảo đảm của bên thứ ba bảo lãnh
 • Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng

Vay kinh doanh

Vay hộ kinh doanh tín chấp

 • Dành riêng cho KH là chủ sở hữu của Hộ kinh doanh/ Cá nhân kinh doanh có nhu cầu vay vốn nhanh
 • Hạn mức vay lên đến 200 triệu đồng
 • Thời gian vay tối đa 60 tháng
 • Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng

Vay hộ kinh doanh thế chấp

 • Đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp phát triển
 • Hạn mức vay lên đến 75% giá trị bất động sản và 80% giá trị ô tô
 • Thời gian vay lên đến 84 tháng
 • Nguồn trả nợ và phương thức trả nợ đa dạng, linh hoạt
 • Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng

Vay mua bất động sản

 • Dành cho Khách hàng có nhu cầu mua/ sửa chữa bất động sản
 • Hạn mức vay lên đến 85% giá trị bất động sản
 • Thời gian vay lên đến 25 năm
 • Phương thức trả nợ linh hoạt
 • Tài sản bảo đảm đa dạng, bao gồm bất động sản hình thành từ vốn hoặc bất động sản khác
 • Chấp nhận của bất động sản của bên thứ ba bảo lãnh.
 • Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng

Vay cầm cố giấy tờ có giá do VPBank phát hành

 • Phương án cho những khách hàng tiền gửi tại VPBank phát sinh nhu cầu vay vốn đột xuất
 • Tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá được phát hành bởi VPBank, bao gồm sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu
 • Hạn mức vay lên đến 100% giá trị giấy tờ cầm cố
 • Cho phép sử dụng chính sổ tiết kiệm hoặc nguồn khác để trả nợ
 • Cho phép trả nợ bất kỳ lúc nào, tính lãi theo thời gian vay thực tế, không tính phí trả nợ trước hạn