Thẻ tín dụng VPBank Diamond World Mastercard

Tiếng Việt
Icon: 
Hình ảnh thẻ: 
Giới thiệu: 

Miễn phí thường niên cho cả chủ thẻ chính và thẻ phụ. Hạn mức phê duyệt trước lên đến 300.000.000 đồng. Thời hạn miễn lãi lên đến 55 ngày

Lợi ích vượt trội: 

 Hoàn tiền đến 10% trên từng chi tiêu

Tính năng vượt trội: 

Hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng

Hạn mức giao dịch ngày: 300 triệu đồng

Hạn mức rút tiền mặt mỗi ngày: 70 triệu đồng

Miễn phí phát hành và phí thường niên cho Khách hàng ưu tiên của VPBank

Miễn phí phí trả chậm

Node Order: 
-20
Ảnh đại diện: 
Offer URL text: 
Xem thêm ưu đãi của thẻ tín dụng VPBank World Lady MasterCard
Offer URL: 
https://diamond.vpbank.com.vn/the-tin-dung/vpbank-world-lady-mastercard
Value Proposition Benefits: 
Tiêu đề: 
Hoàn tiền
Nội dung: 

Hoàn tiền trên mọi chi tiêu

Áp dụng với các chi tiêu từ ngày 27.08.2022

Khi tổng chi tiêu/ kỳ sao kê đạt từ 25 triệu đồng:

 • Hoàn 10% chi tiêu ăn uống & thời trang
 • Hoàn 5% chi tiêu siêu thị

         Tối đa 2.000.000 đồng/tháng

 • Hoàn 0,3% chi tiêu còn lại

           Không giới hạn

Khi tổng chi tiêu/ kỳ sao kê đạt dưới 25 triệu đồng:
 • Hoàn 5% chi tiêu ăn uống & thời trang
 • Hoàn 3% chi tiêu siêu thị

         Tối đa 1.000.000 đồng/tháng

 • Hoàn 0,3% chi tiêu còn lại

           Không giới hạn

Thể lệ

Dành riêng chủ thẻ mới
 • Áp dụng thẻ mở mới từ ngày 10.9.2022
 • Hoàn 1,5 triệu đồng

         Khi chi tiêu từ 5 triệu đồng trong 40 ngày đầu mở thẻ

Thể lệ

Tiêu đề: 
Ẩm thực
Nội dung: 
 

Ưu đãi ẩm thực của thẻ tín dụng VPBank Diamond World MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

 
 
 
 
 
Tiêu đề: 
Thời trang
Nội dung: 

Ưu đãi thời trang của thẻ tín dụng VPBank Diamond World MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

Tiêu đề: 
Du lịch
Nội dung: 

Ưu đãi thời trang của thẻ tín dụng VPBank Diamond World MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

Tiêu đề: 
Quốc tế
Nội dung: 
 

Chi tiêu tại nước ngoài:

 • Phí giao dịch ngoại tệ áp dụng tại các giao dịch tại POS/ Online chỉ 1% (chưa bao gồm VAT)
Ghi chú: 

Chúc Quý khách luôn có những trải nghiệm tuyệt vời tại VPBank Diamond!

Thẻ tín dụng VPBank Diamond World Mastercard

Lợi ích vượt trội

 Hoàn tiền đến 10% trên từng chi tiêu

Tính năng vượt trội

Hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng

Hạn mức giao dịch ngày: 300 triệu đồng

Hạn mức rút tiền mặt mỗi ngày: 70 triệu đồng

Miễn phí phát hành và phí thường niên cho Khách hàng ưu tiên của VPBank

Miễn phí phí trả chậm

Hoàn tiền trên mọi chi tiêu

Áp dụng với các chi tiêu từ ngày 27.08.2022

Khi tổng chi tiêu/ kỳ sao kê đạt từ 25 triệu đồng:

 • Hoàn 10% chi tiêu ăn uống & thời trang
 • Hoàn 5% chi tiêu siêu thị

         Tối đa 2.000.000 đồng/tháng

 • Hoàn 0,3% chi tiêu còn lại

           Không giới hạn

Khi tổng chi tiêu/ kỳ sao kê đạt dưới 25 triệu đồng:
 • Hoàn 5% chi tiêu ăn uống & thời trang
 • Hoàn 3% chi tiêu siêu thị

         Tối đa 1.000.000 đồng/tháng

 • Hoàn 0,3% chi tiêu còn lại

           Không giới hạn

Thể lệ

Dành riêng chủ thẻ mới
 • Áp dụng thẻ mở mới từ ngày 10.9.2022
 • Hoàn 1,5 triệu đồng

         Khi chi tiêu từ 5 triệu đồng trong 40 ngày đầu mở thẻ

Thể lệ

 
Ưu đãi ẩm thực của thẻ tín dụng VPBank Diamond World MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai
 
 
 
 
 

Ưu đãi thời trang của thẻ tín dụng VPBank Diamond World MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

Ưu đãi thời trang của thẻ tín dụng VPBank Diamond World MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

 

Chi tiêu tại nước ngoài:

 • Phí giao dịch ngoại tệ áp dụng tại các giao dịch tại POS/ Online chỉ 1% (chưa bao gồm VAT)

Chúc Quý khách luôn có những trải nghiệm tuyệt vời tại VPBank Diamond!