Thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard

Tiếng Việt
Icon: 
Hình ảnh thẻ: 
Giới thiệu: 

Miễn phí thường niên cho cả chủ thẻ chính và thẻ phụ. Hạn mức phê duyệt trước lên đến 300.000.000 đồng. Thời hạn miễn lãi lên đến 55 ngày

Lợi ích vượt trội: 

Hoàn tiền mọi giao dịch lên đến 18 triệu đồng/năm

Miễn phí mở và sử dụng thẻ

Ưu đãi từ các đối tác thẻ

Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp toàn cầu

Dịch vụ hỗ trợ Concierge service toàn cầu

Tính năng vượt trội: 

Miễn phí thường niên trọn đời

Miễn phí rút tiền tất cả các ATM trong nước

Hạn mức rút tiền mặt lên đến 500 triệu đồng

Ưu đãi vượt trội về phí đối với các giao dịch trong nước và quốc tế

Thanh toán linh hoạt tại các điểm chấp nhận MasterCard trên toàn thế giới

Node Order: 
-17
Ảnh đại diện: 
Value Proposition Benefits: 
Tiêu đề: 
Làm đẹp & Sức khỏe
Nội dung: 

Ưu đãi Làm đẹp & Sức khỏe của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai  (Hạng Platinum)

Tiêu đề: 
Ăn uống
Nội dung: 

Ưu đãi Ăn uống của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai  (Hạng Platinum)

 
Tiêu đề: 
Mua sắm
Nội dung: 

Ưu đãi Mua sắm của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai  (Hạng Platinum)

 
Tiêu đề: 
Du lịch
Nội dung: 

Ưu đãi Du lịch của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai  (Hạng Platinum)

 
Tiêu đề: 
Giáo dục
Nội dung: 

Ưu đãi Giáo dục của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai  (Hạng Platinum)

 
Tiêu đề: 
Hoàn tiền
Nội dung: 
 
MỚI: CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN DÀNH CHO CHỦ THẺ GHI NỢ VPBANK DIAMOND DEBIT MASTERCARD (ĐẾN 31/7/2020)
  • Hoàn đến 500,000 đồng khi mở thẻ và kích hoạt, chi tiết tại đây

  • Hoàn đến 500,000 đồng khi gia tăng chi tiêu, chi tiết tại đây

CƠ THẾ HOÀN TIỀN ĐẾN 18 TRIỆU ĐỒNG/NĂM

Trải nghiệm trọn vẹn đặc quyền với tính năng hoàn tiền dành riêng cho chủ thẻ VPBank Diamond Debit MasterCard:

· Hoàn tiền cho 100% giao dịch

· Hoàn tiền tự động đến 1,5%

· Hoàn tiền x2 cho giao dịch ngoại tệ

· Hoàn tối đa 18 triệu đồng mỗi năm

Chi tiết như sau:

STT

Điều kiện chi tiêu

Tỷ lệ hoàn tiền

1

30 triệu đồng chi tiêu đầu tiên, chi tiêu từ 0 – 30 triệu đồng

0.5%

60 triệu đồng chi tiêu tiếp theo, chi tiêu từ 30 triệu đồng – 90 triệu đồng

0.75%

Tổng giá trị chi tiêu trên 90 triệu đồng

1.5%

2

Tổng giá trị giao dịch được hoàn tiền gồm:

- Doanh số giao dịch nội tệ trong kì sao kê 

- Doanh số giao dịch ngoại tệ trong kì sao kê được nhân đôi 

3

Số tiền hoàn tối đa mỗi tháng: 1.5 triệu đồng/kỳ sao kê/chủ thẻ chính

* Yêu cầu đối với giao dịch chi tiêu được hoàn tiền

a) Các giao dịch được tính hoàn tiền là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, không bao gồm giao dịch rút tiền mặt, thanh toán phí.

b) Nguyên tắc hoàn tiền: 

- Tổng chi tiêu hoàn tiền bao gồm tổng cộng các chi tiêu của thẻ chính và thẻ phụ trên cùng 1 hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ thanh toán.

- Số tiền hoàn sẽ được chuyển vào tài khoản thẻ thanh toán.

Ghi chú: 

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ để được phục vụ tốt nhất

Thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard

Lợi ích vượt trội

Hoàn tiền mọi giao dịch lên đến 18 triệu đồng/năm

Miễn phí mở và sử dụng thẻ

Ưu đãi từ các đối tác thẻ

Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp toàn cầu

Dịch vụ hỗ trợ Concierge service toàn cầu

Tính năng vượt trội

Miễn phí thường niên trọn đời

Miễn phí rút tiền tất cả các ATM trong nước

Hạn mức rút tiền mặt lên đến 500 triệu đồng

Ưu đãi vượt trội về phí đối với các giao dịch trong nước và quốc tế

Thanh toán linh hoạt tại các điểm chấp nhận MasterCard trên toàn thế giới

Ưu đãi Làm đẹp & Sức khỏe của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai  (Hạng Platinum)

Ưu đãi Ăn uống của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai  (Hạng Platinum)

 

Ưu đãi Mua sắm của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai  (Hạng Platinum)

 

Ưu đãi Du lịch của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai  (Hạng Platinum)

 

Ưu đãi Giáo dục của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai  (Hạng Platinum)

 
 
MỚI: CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN DÀNH CHO CHỦ THẺ GHI NỢ VPBANK DIAMOND DEBIT MASTERCARD (ĐẾN 31/7/2020)
  • Hoàn đến 500,000 đồng khi mở thẻ và kích hoạt, chi tiết tại đây

  • Hoàn đến 500,000 đồng khi gia tăng chi tiêu, chi tiết tại đây

CƠ THẾ HOÀN TIỀN ĐẾN 18 TRIỆU ĐỒNG/NĂM

Trải nghiệm trọn vẹn đặc quyền với tính năng hoàn tiền dành riêng cho chủ thẻ VPBank Diamond Debit MasterCard:

· Hoàn tiền cho 100% giao dịch

· Hoàn tiền tự động đến 1,5%

· Hoàn tiền x2 cho giao dịch ngoại tệ

· Hoàn tối đa 18 triệu đồng mỗi năm

Chi tiết như sau:

STT

Điều kiện chi tiêu

Tỷ lệ hoàn tiền

1

30 triệu đồng chi tiêu đầu tiên, chi tiêu từ 0 – 30 triệu đồng

0.5%

60 triệu đồng chi tiêu tiếp theo, chi tiêu từ 30 triệu đồng – 90 triệu đồng

0.75%

Tổng giá trị chi tiêu trên 90 triệu đồng

1.5%

2

Tổng giá trị giao dịch được hoàn tiền gồm:

- Doanh số giao dịch nội tệ trong kì sao kê 

- Doanh số giao dịch ngoại tệ trong kì sao kê được nhân đôi 

3

Số tiền hoàn tối đa mỗi tháng: 1.5 triệu đồng/kỳ sao kê/chủ thẻ chính

* Yêu cầu đối với giao dịch chi tiêu được hoàn tiền

a) Các giao dịch được tính hoàn tiền là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, không bao gồm giao dịch rút tiền mặt, thanh toán phí.

b) Nguyên tắc hoàn tiền: 

- Tổng chi tiêu hoàn tiền bao gồm tổng cộng các chi tiêu của thẻ chính và thẻ phụ trên cùng 1 hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ thanh toán.

- Số tiền hoàn sẽ được chuyển vào tài khoản thẻ thanh toán.

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ để được phục vụ tốt nhất