Thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard

Tiếng Việt
Icon: 
Hình ảnh thẻ: 
Giới thiệu: 

Miễn phí thường niên cho cả chủ thẻ chính và thẻ phụ. Hạn mức phê duyệt trước lên đến 300.000.000 đồng. Thời hạn miễn lãi lên đến 55 ngày

Lợi ích vượt trội: 

Hoàn tiền không giới hạn đến 1,2% cho mọi chi tiêu

Hoàn thêm đến 1,5 triệu đồng trong 3 tháng đầu mở thẻ nếu duy trì số dư bình quân ít nhất 2 triệu đồng/tháng

Miễn phí mở và sử dụng thẻ

Ưu đãi từ các đối tác thẻ

Tính năng vượt trội: 

Miễn phí thường niên trọn đời nếu duy trì là Khách Hàng Ưu Tiên VPBank Diamond

Miễn phí rút tiền tất cả các ATM trong nước

Hạn mức rút tiền mặt lên đến 500 triệu đồng

Phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh nhất thị trường

Thanh toán linh hoạt tại các điểm chấp nhận MasterCard trên toàn thế giới

Node Order: 
-17
Ảnh đại diện: 
Value Proposition Benefits: 
Tiêu đề: 
Hoàn Tiền
Nội dung: 

Hoàn tiền trên mọi chi tiêu

Áp dụng với các chi tiêu từ ngày 01.08.2021

Khi chi tiêu đạt mức tối thiểu 3 triệu đồng/ kỳ sao kê

Đối với các chi tiêu ngoài ngành quàng cáo, thanh toán điện nước, hóa đơn:

 • Hoàn 1% tổng chi tiêu từ 0 - 50 triệu đồng/ kỳ sao kê
 • Hoàn 1,2% tổng chi tiêu vượt mức 50 triệu đồng/ kỳ sao kê

         Không giới hạn số tiền hoàn

Đối với các chi tiêu ngành quàng cáo, thanh toán điện nước, hóa đơn:

 • Hoàn 0,3% tổng chi tiêu/ kỳ sao kê

         Không giới hạn số tiền hoàn

Thể lệ

*Các giao dịch thông qua ví điện tử không được áp dụng hoàn tiền: Momo, Airpay, Zalo Pay, Moca, Smart Pay

Dành riêng chủ thẻ mới

Hoàn đến 1,5 triệu đồng trong 03 tháng đầu mở thẻ

 • Khi thẻ ghi nợ liên kết với tài khoản VPSuper
 • Hoàn 5% tổng chi tiêu, tối đa 500.000 VNĐ/tháng khi số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 20 triệu VNĐ trở lên
 • Hoàn 3% tổng chi tiêu, tối đa 400.000 VNĐ/tháng khi số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 10-20 triệu VNĐ
 • Áp dụng trong 03 tháng đầu tiên kể từ ngày mở thẻ ghi nợ VPBank DIamond Debit MasterCard

Thể lệ

Tiêu đề: 
Ẩm Thực
Nội dung: 
 

Ưu đãi ẩm thực của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

 
 
 
 
 
Tiêu đề: 
Thời Trang
Nội dung: 
 
Ưu đãi thời trang của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai
 
Tiêu đề: 
Du Lịch
Nội dung: 
 
Ưu đãi du lịch của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai
 
Tiêu đề: 
Giáo dục
Nội dung: 

Ưu đãi Giáo dục của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại 

https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

 
Ghi chú: 

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ để được phục vụ tốt nhất

Thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard

Lợi ích vượt trội

Hoàn tiền không giới hạn đến 1,2% cho mọi chi tiêu

Hoàn thêm đến 1,5 triệu đồng trong 3 tháng đầu mở thẻ nếu duy trì số dư bình quân ít nhất 2 triệu đồng/tháng

Miễn phí mở và sử dụng thẻ

Ưu đãi từ các đối tác thẻ

Tính năng vượt trội

Miễn phí thường niên trọn đời nếu duy trì là Khách Hàng Ưu Tiên VPBank Diamond

Miễn phí rút tiền tất cả các ATM trong nước

Hạn mức rút tiền mặt lên đến 500 triệu đồng

Phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh nhất thị trường

Thanh toán linh hoạt tại các điểm chấp nhận MasterCard trên toàn thế giới

Hoàn tiền trên mọi chi tiêu

Áp dụng với các chi tiêu từ ngày 01.08.2021

Khi chi tiêu đạt mức tối thiểu 3 triệu đồng/ kỳ sao kê

Đối với các chi tiêu ngoài ngành quàng cáo, thanh toán điện nước, hóa đơn:

 • Hoàn 1% tổng chi tiêu từ 0 - 50 triệu đồng/ kỳ sao kê
 • Hoàn 1,2% tổng chi tiêu vượt mức 50 triệu đồng/ kỳ sao kê

         Không giới hạn số tiền hoàn

Đối với các chi tiêu ngành quàng cáo, thanh toán điện nước, hóa đơn:

 • Hoàn 0,3% tổng chi tiêu/ kỳ sao kê

         Không giới hạn số tiền hoàn

Thể lệ

*Các giao dịch thông qua ví điện tử không được áp dụng hoàn tiền: Momo, Airpay, Zalo Pay, Moca, Smart Pay

Dành riêng chủ thẻ mới

Hoàn đến 1,5 triệu đồng trong 03 tháng đầu mở thẻ

 • Khi thẻ ghi nợ liên kết với tài khoản VPSuper
 • Hoàn 5% tổng chi tiêu, tối đa 500.000 VNĐ/tháng khi số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 20 triệu VNĐ trở lên
 • Hoàn 3% tổng chi tiêu, tối đa 400.000 VNĐ/tháng khi số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 10-20 triệu VNĐ
 • Áp dụng trong 03 tháng đầu tiên kể từ ngày mở thẻ ghi nợ VPBank DIamond Debit MasterCard

Thể lệ

 
Ưu đãi ẩm thực của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai
 
 
 
 
 
 
Ưu đãi thời trang của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai
 
 
Ưu đãi du lịch của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai
 

Ưu đãi Giáo dục của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

 

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ để được phục vụ tốt nhất