Thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard

Tiếng Việt
Icon: 
Hình ảnh thẻ: 
Giới thiệu: 

Miễn phí thường niên cho cả chủ thẻ chính và thẻ phụ. Hạn mức phê duyệt trước lên đến 300.000.000 đồng. Thời hạn miễn lãi lên đến 55 ngày

Lợi ích vượt trội: 

Hoàn tiền không giới hạn đến 1.5% cho mọi chi tiêu

Hoàn thêm đến 1.5 triệu đồng trong 3 tháng đầu mở thẻ nếu duy trì số dư bình quân ít nhất 2 triệu đồng/tháng

Miễn phí mở và sử dụng thẻ

Ưu đãi từ các đối tác thẻ

Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp toàn cầu

Dịch vụ hỗ trợ Concierge service toàn cầu

Tính năng vượt trội: 

Miễn phí thường niên trọn đời nếu duy trì là Khách Hàng Ưu Tiên VPBank Diamond

Miễn phí rút tiền tất cả các ATM trong nước

Hạn mức rút tiền mặt lên đến 500 triệu đồng

Phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh nhất thị trường

Thanh toán linh hoạt tại các điểm chấp nhận MasterCard trên toàn thế giới

Node Order: 
-17
Ảnh đại diện: 
Value Proposition Benefits: 
Tiêu đề: 
Làm đẹp & Sức khỏe
Nội dung: 

Ưu đãi Làm đẹp & Sức khỏe của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại 

http://bit.ly/VPDIaIDC

Tiêu đề: 
Ăn uống
Nội dung: 

Ưu đãi Ăn uống của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại 

http://bit.ly/VPDIaIDC

 
Tiêu đề: 
Mua sắm
Nội dung: 

Ưu đãi Mua sắm của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại 

http://bit.ly/VPDIaIDC

 
Tiêu đề: 
Du lịch
Nội dung: 

Ưu đãi Du lịch của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại 

http://bit.ly/VPDIaIDC

 
Tiêu đề: 
Giáo dục
Nội dung: 

Ưu đãi Giáo dục của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại 

http://bit.ly/VPDIaIDC

 
Tiêu đề: 
Hoàn tiền
Nội dung: 
 
1) Tính năng hoàn tiền không giới hạn đến 1,5% trên tất cả các giao dịch

Không giới hạn số tiền hoàn mỗi tháng

 Tỷ lệ hoàn tiền  Chi tiêu áp dụng
           1% Đối với chi tiêu từ 0 đến 50 triệu đồng đầu tiên mỗi tháng
        1.5% Đối với chi tiêu từ mức 50 triệu đồng mỗi tháng

Chi tiết thể lệ xem tại đây

2) Chương trình hoàn tiền thêm đến 1.5 triệu đồng trong 03 tháng đầu mở thẻ

Hoàn thêm đến 1.5 triệu đồng khi duy trì số dư trung bình từ 2 triệu đồng/tháng trong 03 tháng đầu mở thẻ, chi tiết tại đây.

Ghi chú: 

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ để được phục vụ tốt nhất

Thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard

Lợi ích vượt trội

Hoàn tiền không giới hạn đến 1.5% cho mọi chi tiêu

Hoàn thêm đến 1.5 triệu đồng trong 3 tháng đầu mở thẻ nếu duy trì số dư bình quân ít nhất 2 triệu đồng/tháng

Miễn phí mở và sử dụng thẻ

Ưu đãi từ các đối tác thẻ

Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp toàn cầu

Dịch vụ hỗ trợ Concierge service toàn cầu

Tính năng vượt trội

Miễn phí thường niên trọn đời nếu duy trì là Khách Hàng Ưu Tiên VPBank Diamond

Miễn phí rút tiền tất cả các ATM trong nước

Hạn mức rút tiền mặt lên đến 500 triệu đồng

Phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh nhất thị trường

Thanh toán linh hoạt tại các điểm chấp nhận MasterCard trên toàn thế giới

Ưu đãi Làm đẹp & Sức khỏe của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại http://bit.ly/VPDIaIDC

Ưu đãi Ăn uống của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại http://bit.ly/VPDIaIDC

 

Ưu đãi Mua sắm của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại http://bit.ly/VPDIaIDC

 

Ưu đãi Du lịch của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại http://bit.ly/VPDIaIDC

 

Ưu đãi Giáo dục của thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard được cập nhật thường xuyên tại http://bit.ly/VPDIaIDC

 
 
1) Tính năng hoàn tiền không giới hạn đến 1,5% trên tất cả các giao dịch

Không giới hạn số tiền hoàn mỗi tháng

 Tỷ lệ hoàn tiền Chi tiêu áp dụng
           1%Đối với chi tiêu từ 0 đến 50 triệu đồng đầu tiên mỗi tháng
        1.5%Đối với chi tiêu từ mức 50 triệu đồng mỗi tháng

Chi tiết thể lệ xem tại đây

2) Chương trình hoàn tiền thêm đến 1.5 triệu đồng trong 03 tháng đầu mở thẻ

Hoàn thêm đến 1.5 triệu đồng khi duy trì số dư trung bình từ 2 triệu đồng/tháng trong 03 tháng đầu mở thẻ, chi tiết tại đây.

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ để được phục vụ tốt nhất