Thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady Mastercard

Tiếng Việt

Sample more details content...

Icon: 
Hình ảnh thẻ: 
Giới thiệu: 

Miễn phí thường niên cho cả chủ thẻ chính và thẻ phụ. Hạn mức phê duyệt trước lên đến 300.000.000 đồng. Thời hạn miễn lãi lên đến 55 ngày

Lợi ích vượt trội: 

Miễn phí phòng chờ sân bay của Dragon Pass tại hơn 600 sân bay quốc tế

Tặng dịch vụ trợ giúp tiền mặt khẩn cấp miễn phí

Tính năng vượt trội: 

Hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng

Hạn mức giao dịch ngày: 300 triệu đồng

Hạn mức rút tiền mặt mỗi ngày: 70 triệu đồng

Miễn phí phát hành và phí thường niên cho Khách hàng ưu tiên của VPBank

Tích điểm VPBank Diamond Loyalty đổi quà: Mỗi 1000 VND chi tiêu = 06 điểm

Node Order: 
-19
Ảnh đại diện: 
Offer URL text: 
Xem thêm ưu đãi của thẻ tín dụng VPBank World MasterCard
Offer URL: 
https://diamond.vpbank.com.vn/the-tin-dung/world-mastercard
Value Proposition Benefits: 
Tiêu đề: 
Mua sắm
Nội dung: 

Ưu đãi mua sắm của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai 

Tiêu đề: 
Làm đẹp
Nội dung: 

Ưu đãi làm đẹp của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai 

 
Tiêu đề: 
Du lịch
Nội dung: 

Ưu đãi du lịch của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai 

Tiêu đề: 
Ẩm thực
Nội dung: 

Ưu đãi ẩm thực của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai 

 
 
Tiêu đề: 
Bảo hiểm
Nội dung: 
 

Dịch vụ ứng tiền mặt khẩn cấp:

- Trợ cấp tiền mặt miễn phí khi KH mất thẻ ở nước ngoài.

Tiêu đề: 
Tích điểm
Nội dung: 
Tích lũy điểm thưởng với mỗi chi tiêu

Với mỗi 1,000 đồng chi tiêu qua thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard, quý khách sẽ tích lũy thêm 10 điểm iCash và đổi thành nhiều quà tặng giá trị tùy theo sở thích tại kho tặng VPBank Diamond Loyalty.

Tham khảo kho quà tại VPBank EBanking/ VPBank Online App hoặc tổng đài 1800 545415 (miễn phí)!

Ghi chú: 

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ để được phục vụ tốt nhất

Thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady Mastercard

Lợi ích vượt trội

Miễn phí phòng chờ sân bay của Dragon Pass tại hơn 600 sân bay quốc tế

Tặng dịch vụ trợ giúp tiền mặt khẩn cấp miễn phí

Tính năng vượt trội

Hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng

Hạn mức giao dịch ngày: 300 triệu đồng

Hạn mức rút tiền mặt mỗi ngày: 70 triệu đồng

Miễn phí phát hành và phí thường niên cho Khách hàng ưu tiên của VPBank

Tích điểm VPBank Diamond Loyalty đổi quà: Mỗi 1000 VND chi tiêu = 06 điểm

Ưu đãi mua sắm của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai 

Ưu đãi làm đẹp của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai 

 

Ưu đãi du lịch của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai 

Ưu đãi ẩm thực của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://thetindung.vpbank.com.vn/?q=tim-kiem-uu-dai 

 
 
 

Dịch vụ ứng tiền mặt khẩn cấp:

- Trợ cấp tiền mặt miễn phí khi KH mất thẻ ở nước ngoài.

Tích lũy điểm thưởng với mỗi chi tiêu

Với mỗi 1,000 đồng chi tiêu qua thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard, quý khách sẽ tích lũy thêm 10 điểm iCash và đổi thành nhiều quà tặng giá trị tùy theo sở thích tại kho tặng VPBank Diamond Loyalty.

Tham khảo kho quà tại VPBank EBanking/ VPBank Online App hoặc tổng đài 1800 545415 (miễn phí)!

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ để được phục vụ tốt nhất