Thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady Mastercard

Tiếng Việt

Sample more details content...

Icon: 
Hình ảnh thẻ: 
Giới thiệu: 

Miễn phí thường niên cho cả chủ thẻ chính và thẻ phụ. Hạn mức phê duyệt trước lên đến 300.000.000 đồng. Thời hạn miễn lãi lên đến 55 ngày

Lợi ích vượt trội: 

Hoàn tiền đến 10% trên từng chi tiêu

Tính năng vượt trội: 

Hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng

Hạn mức giao dịch ngày: 300 triệu đồng

Hạn mức rút tiền mặt mỗi ngày: 70 triệu đồng

Miễn phí phát hành và phí thường niên cho Khách hàng ưu tiên của VPBank

  Miễn phí phí trả chậm

 

Node Order: 
-19
Ảnh đại diện: 
Offer URL text: 
Xem thêm ưu đãi của thẻ tín dụng VPBank World MasterCard
Offer URL: 
https://diamond.vpbank.com.vn/the-tin-dung/world-mastercard
Value Proposition Benefits: 
Tiêu đề: 
Hoàn tiền
Nội dung: 

Hoàn tiền trên từng chi tiêu

Áp dụng với các chi tiêu từ ngày 27.08.2022

Khi tổng chi tiêu/ kỳ sao kê đạt từ 25 triệu đồng:
 • Hoàn 10% chi tiêu ăn uống & thời trang
 • Hoàn 5% chi tiêu siêu thị

         Tối đa 2.000.000 đồng/tháng

 • Hoàn 0,3% chi tiêu còn lại

           Không giới hạn

Khi tổng chi tiêu/ kỳ sao kê đạt dưới 25 triệu đồng:
 • Hoàn 5% chi tiêu ăn uống & thời trang
 • Hoàn 3% chi tiêu siêu thị

         Tối đa 1.000.000 đồng/tháng

 • Hoàn 0,3% chi tiêu còn lại

           Không giới hạn

Thể lệ

Dành riêng chủ thẻ mới

Áp dụng với thẻ mở mới từ ngày 10.09.2022

 • Hoàn 1,5 triệu đồng

         Khi chi tiêu từ 5 triệu đồng trong 40 ngày đầu mở thẻ

Thể lệ

Tiêu đề: 
Làm đẹp
Nội dung: 

Ưu đãi làm đẹp của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

 
Tiêu đề: 
Du lịch
Nội dung: 

Ưu đãi du lịch của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

Tiêu đề: 
Ẩm thực
Nội dung: 

Ưu đãi ẩm thực của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

 
 
Tiêu đề: 
Quốc tế
Nội dung: 
 

Chi tiêu tại nước ngoài:

 • Phí giao dịch ngoại tệ áp dụng tại các giao dịch tại POS/ Online chỉ 1% (chưa bao gồm VAT)
Ghi chú: 

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ để được phục vụ tốt nhất

Thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady Mastercard

Lợi ích vượt trội

Hoàn tiền đến 10% trên từng chi tiêu

Tính năng vượt trội

Hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng

Hạn mức giao dịch ngày: 300 triệu đồng

Hạn mức rút tiền mặt mỗi ngày: 70 triệu đồng

Miễn phí phát hành và phí thường niên cho Khách hàng ưu tiên của VPBank

  Miễn phí phí trả chậm

 

Hoàn tiền trên từng chi tiêu

Áp dụng với các chi tiêu từ ngày 27.08.2022

Khi tổng chi tiêu/ kỳ sao kê đạt từ 25 triệu đồng:
 • Hoàn 10% chi tiêu ăn uống & thời trang
 • Hoàn 5% chi tiêu siêu thị

         Tối đa 2.000.000 đồng/tháng

 • Hoàn 0,3% chi tiêu còn lại

           Không giới hạn

Khi tổng chi tiêu/ kỳ sao kê đạt dưới 25 triệu đồng:
 • Hoàn 5% chi tiêu ăn uống & thời trang
 • Hoàn 3% chi tiêu siêu thị

         Tối đa 1.000.000 đồng/tháng

 • Hoàn 0,3% chi tiêu còn lại

           Không giới hạn

Thể lệ

Dành riêng chủ thẻ mới

Áp dụng với thẻ mở mới từ ngày 10.09.2022

 • Hoàn 1,5 triệu đồng

         Khi chi tiêu từ 5 triệu đồng trong 40 ngày đầu mở thẻ

Thể lệ

Ưu đãi làm đẹp của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

 

Ưu đãi du lịch của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

Ưu đãi ẩm thực của thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady MasterCard được cập nhật thường xuyên tại https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

 
 
 

Chi tiêu tại nước ngoài:

 • Phí giao dịch ngoại tệ áp dụng tại các giao dịch tại POS/ Online chỉ 1% (chưa bao gồm VAT)

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ để được phục vụ tốt nhất