Hoàn đến 90 triệu đồng chỉ trong 03 tháng!
Đặc quyền dành riêng Khách hàng VPBank Diamond sở hữu bộ đôi quyền lực: Tài khoản thanh toán và Thẻ quốc tế tại VPBank

HOÀN TIỀN THƯỢNG LƯU

Quý khách có số dư tài khoản thanh toán từ 5 tỷ đồng

Quý khách có số dư tài khoản thanh toán dưới 5 tỷ đồng

Quý khách hiện đang sở hữu số dư tài khoản thanh toán 
từ 5 tỷ đồng?

Chỉ cần thỏa mãn 02 điều kiện sau đây, Quý khách sẽ có ngay trong tầm tay số tiền hoàn đến 45 triệu đồng:

*Tổng chi tiêu trên tất cả các thẻ tín dụng & thẻ ghi nợ quốc tế tại VPBank, trong đó, thẻ ghi nợ quốc tế phát sinh chi tiêu tối thiểu 1 triệu đồng.
Quý khách chưa có thẻ ?

Bình quân tháng tài khoản thanh toán

Tổng chi tiêu thanh toán thẻ VPBank Diamond*

Nhận tiền hoàn

Từ 20 tỷ đồng

Từ 10 tỷ đồng

Từ 5 tỷ đồng

Từ 15 triệu đồng

Hoàn 15 triệu đồng/tháng

Từ 6 triệu đồng

Từ 3 triệu đồng

Hoàn 6 triệu đồng/tháng

Hoàn 3 triệu đồng/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

KHÁM PHÁ 45 TRIỆU TIẾP THEO >>

Gia tăng số dư tài khoản để 
nhận thêm ưu đãi

Quý khách sẽ nhận đến 45 triệu đồng khi thỏa mãn điều kiện sau đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

*Tổng chi tiêu trên tất cả các thẻ tín dụng & thẻ ghi nợ quốc tế tại VPBank, trong đó, thẻ ghi nợ quốc tế phát sinh chi tiêu tối thiểu 1 triệu đồng. Quý khách chưa có thẻ ?

Bình quân tháng tài khoản thanh toán so với tháng 11/2021

Tổng chi tiêu thanh toán thẻ VPBank Diamond*

Nhận tiền hoàn

Gia tăng từ 10 tỷ đồng

Gia tăng từ 5 tỷ đồng

Gia tăng từ 3 tỷ đồng

Từ 15 triệu đồng

Hoàn 15 triệu đồng/tháng

Từ 6 triệu đồng

Từ 3 triệu đồng

Hoàn 6 triệu đồng/tháng

Hoàn 3 triệu đồng/tháng

Gia tăng từ 1 tỷ đồng

Gia tăng từ 500 triệu đồng

Gia tăng từ 300 triệu đồng

Gia tăng từ 150 triệu đồng

Từ 2 triệu đồng

Từ 1 triệu đồng

Từ 1 triệu đồng

Từ 1 triệu đồng

Hoàn 2 triệu đồng/tháng

Hoàn 1 triệu đồng/tháng

Hoàn 500,000 đồng/tháng

Hoàn 300,000 đồng/tháng

Trong trường hợp Quý khách cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

VPBank 1900545415
| VPBank Diamond 1800545415

diamond247@vpbank.com.vn

Chi nhánh VPBank gần nhất, tham khảo tại đây

Thể lệ chương trình tại đây

Chương trình áp dụng đến hết 28/02/2022

GỬI

THAM GIA NGAY!

hoặc
SOẠN TIN
VPB DC <CMND/HC/CCCD>

gửi 8149

Sở hữu ngay

bộ đôi thẻ đen quyền lực

dành riêng cho Quý khách hàng VPBank Diamond

Vui lòng lựa chọn loại thẻ

Thẻ tín dụng VPBank Diamond World MasterCard

Thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard