Kế hoạch đầu tư

Tiếng Việt

 

Biểu phí dịch vụ khác

  Khách hàng Diamond Khách hàng Diamond Elite Khách hàng thường
I. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ
1. Phí kiểm đếm Không thu phí Không thu phí 0.03% + chi phí phát sinh thực tế
2. Phí đổi tiền lấy mệnh giá khác
Tiếng Việt

Bảo vệ thành quả lao động
trọn đời

Trải nghiệm ưu tiên
của nhà quản lý thành công

Đặc quyền tài chính xứng tầm
doanh nhân việt

Cho ngày mai của con, tôi chọn dịch vụ quản lý tài sản của VPBank Diamond ngay hôm nay.

Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, mỗi giải pháp tài chính hay đầu tư đều được thiết kế nhằm gia tăng tài sản hiệu quả nhất. Chuyên gia tài chính tư vấn chuyên sâu dựa trên cơ sở phân tích và đánh giá kỹ lưỡng mức độ rủi ro, để đem đến lựa chọn tốt nhất cho từng khách hàng.