Giới thiệu

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI VPBANK DIAMOND

Chúng tôi là ai?

VPBank Diamond là dịch vụ ngân hàng ưu tiên của ngân hàng TMCP Viêt Nam Thịnh Vượng, với các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế chuyên biệt cho các khách hàng cá nhân có nhu cầu tài chính cao cấp

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ:

Đáp ứng nhu cầu tài chính và các giải pháp gia tăng tài sản

Mà còn:

Tận tâm với đội ngũ chuyên gia tài chính

Hướng đến trải nghiệm dịch vụ ngân hàng ưu tiên hiệu quả

Nâng tầm đẳng cấp với thẻ Diamond World Mastercard

Trao tặng đặc quyền ưu đãi

Và hơn thế nữa, chúng tôi:

Quan tâm đến các giá trị gia đình.

VPBank hy vọng VPBank Diamond chính là viên kim cương mang đến các giá trị vượt trên những điều Quý Khách mong đợi ở một dịch vụ ngân hàng.

Khách hàng là trọng tâm

Tại VPBank Diamond, chúng tôi tin rằng Khách Hàng chính là nền tảng cốt lõi cho định nghĩa "Dịch vụ ngân hàng ưu tiên".

Các đặc quyền VPBank Diamond đều mang đậm đặc tính chính xác và tiện lợi, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của phân khúc khách hàng cao cấp.

Các cấp hội viên VPBank Diamond

Hạng Diamond Elite (AF-Private)

  • Khách hàng có tổng tài sản bình quân tháng từ 05 tỷ VND trở lên hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương; hoặc
  • Khách hàng có số dư trên tài khoản thanh toán bình quân tháng từ 500 triệu VND trở lên hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương

Hạng Diamond (AF-Preferred)

  • Khách hàng có tổng tài sản bình quân tháng từ 01 đến 05 tỷ VND hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương; hoặc
  • Khách hàng có số dư trên tài khoản thanh toán bình quân tháng từ 150 triệu VND đến dưới 500 triệu VND hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương

Hạng Pre-Diamond (AF-Special)

  • Khách hàng có tổng tài sản bình quân tháng từ 500 triệu VND đến dưới 1 tỷ VND hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương; hoặc
  • Khách hàng có số dư trên tài khoản thanh toán bình quân tháng từ 80 triệu VND đến dưới 150 triệu VND hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương
  • Khách hàng thuộc chương trình trải nghiệm theo quy định VPBank/ VPBank Diamond từng thời kỳ
 

* Tổng tài sản tại VPBank: Là tổng số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình tháng, số dư tài khoản thanh toán trung bình tháng, giá trị trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi trung bình tháng do VPBank phát hành, giá trị chứng chỉ quỹ, các sản phẩm đầu tư khác của Khách hàng tại tổ chức khác do VPBank tư vấn có thể quy đổi thành tiền.

Điều kiện và điều khoản dịch vụ Ngân Hàng Ưu Tiên VPBank Diamond xem tại đây