Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

Về chúng tôi

Chào mừng Quý khách đến với VPBank Diamond

Tại VPBank Diamond, chúng tôi tin sự đồng hành sẽ làm nên những điều lớn lao. Để đạt được những điều lớn lao đó, hành trình cùng VPBank Diamond chắc chắn không dừng lại ở những giá trị tài chính.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ:
Đáp ứng nhu cầu tài chính và các giải pháp gia tăng tài sản
Mà còn:
Tận tâm với đội ngũ chuyên gia tài chính
Hướng đến trải nghiệm dịch vụ ngân hàng ưu tiên hiệu quả
Nâng tầm đẳng cấp với thẻ Diamond World Mastercard
Trao tặng đặc quyền ưu đãi
Và hơn thế nữa, chúng tôi:
Quan tâm đến các giá trị gia đình.
VPBank hy vọng VPBank Diamond chính là viên kim cương mang đến các giá trị vượt trên những điều Quý Khách mong đợi ở một dịch vụ ngân hàng.

Làm thế nào để tận hưởng dịch vụ VPBank Diamond?

Để sử dụng dịch vụ VPBank Diamond, Quý khách cần thỏa mãn một trong hai điều kiện định danh Khách Hàng Ưu Tiên như sau:

  • Khách hàng có tổng giá trị tài sản tại VPBank (AUM)* tính đến tháng liền trước tháng định danh hoặc tính đến thời điểm định danh từ 01 tỷ VND trở lên hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương

Tổng tài sản của Khách hàng tại VPBank (AUM): Là tổng số dư các khoản tiền gửi tiết kiệm đã duy trì từ 1 tháng trở lên, số dư tài khoản thanh toán trung bình tháng, giá trị hợp đồng trái phiếu, giá trị hợp đồng chứng chỉ quỹ và các sản phẩm đầu tư khác của Khách hàng tại VPBank

  • Khách hàng có số dư trên tài khoản thanh toán trung bình tháng liền trước tháng định danh hoặc tính đến thời điểm định danh từ 150 triệu VND trở lên hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương.

 

Các cấp hội viên VPBank Diamond

Khách hàng Ưu Tiên được phân hạng thành hai nhóm khách hàng như sau:


Khách hàng Diamond

  • Khách hàng có AUM từ 01 đến 05 tỷ VND hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương
  • Hoặc khách hàng có số dư trên tài khoản thanh toán trung bình tháng từ 150 triệu VND đến dưới 500 triệu VND hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương

 


Khách hàng Diamond Elite

  • Khách hàng có AUM từ 05 tỷ VND trở lên hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương
  • Hoặc khách hàng có số dư trên tài khoản thanh toán trung bình tháng từ 500 triệu VND trở lên hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương