Đời sống

NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP VỚI THẺ DIAMOND WORLD/ WORLD LADY MASTERCARD

"Cho những giá trị Việt mang tầm vóc quốc tế"

THẺ QUỐC TẾ DIAMOND WORLD MASTERCARD

TÍNH NĂNG

Hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng

Hạn mức rút tiền mặt mỗi ngày: 70 triệu đồng

Tặng rượu/món ăn tại chuỗi nhà hàng cao cấp

Tặng 01 đêm nghỉ dưỡng tại chuỗi khách sạn cao cấp

ƯU ĐÃI
1. Phí phát hành thẻ Miễn phí
2. Phí thanh lý/ tất toán thẻ Miễn phí
3. Phí thay thế/cấp lại Thẻ/PIN Miễn phí
Phí phát hành lại thẻ bị mất Miễn phí
Thay đổi hạng thẻ hoặc lại thẻ Miễn phí
Cấp lại PIN Miễn phí
Phí thay thế thẻ Miễn phí
4. Phí thường niên
Thẻ chính   1,500,000đ hơặc miễn phí thường niên trọn đời với điều kiện tổng chi tiêu như sau:
Năm đầu: 5 triệu đồng trong 30 ngày đầu tiên
Các năm tiếp theo: từ 120 triệu đồng
Thẻ phụ Miễn phí

THẺ QUỐC TẾ DIAMOND WORLD LADY MASTERCARD

TÍNH NĂNG

Hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng

Hạn mức rút tiền mặt mỗi ngày: 70 triệu đồng

Tặng gói chăm sóc sắc đẹp lên đến 3 triệu đồng tại các spa cao cấp

Tặng phiếu mua sắm/ giảm giá đặc biệt tại các chuỗi thời trang cao cấp

ƯU ĐÃI
1. Phí phát hành thẻ Miễn phí
2. Phí thanh lý/ tất toán thẻ Miễn phí
3. Phí thay thế/cấp lại Thẻ/PIN Miễn phí
Phí phát hành lại thẻ bị mất Miễn phí
Thay đổi hạng thẻ hoặc lại thẻ Miễn phí
Cấp lại PIN Miễn phí
Phí thay thế thẻ Miễn phí
4. Phí thường niên
Thẻ chính   1,500,000đ hơặc miễn phí thường niên trọn đời với điều kiện tổng chi tiêu như sau:
Năm đầu: 5 triệu đồng trong 30 ngày đầu tiên
Các năm tiếp theo: từ 120 triệu đồng
Thẻ phụ Miễn phí