Đầu tư

Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản

Với mỗi khẩu vị rủi ro cùng từng khách hàng, VPBank Diamond cùng các chuyên gia tư vấn tài chính sẽ xây dựng một chế độ chăm sóc riêng biệt, dựa trên 3 cấu phần cơ bản:

 • Tư vấn, xây dựng cách thức quản lý tài sản
 • Thiết lập danh mục phân bổ tài sản
 • Tư vấn giải pháp tài chính cá nhân

Qua đó, Quý khách không chỉ chủ động nắm bắt thị trường mà còn sở hữu các kênh đầu tư đa dạng, giảm thiểu rủi ro và đạt được tỷ suất sinh lời cao nhất.

Trái Phiếu Doanh nghiệp

Theo Quy định về Dịch vụ tư vấn Đầu tư dành cho Khách hàng cá nhân, Quý khách hàng sẽ được cung cấp các kết quả, báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến các hình thức và thông tin đầu tư sinh lời của các sản phẩm đầu tư trên thị trường trong đó có Trái phiếu Doanh nghiệp.
Sản phẩm trái phiếu của các doanh nghiệp với lãi suất hấp dẫn theo từng thời kỳ.
Liên hệ chuyên viên tư vấn hoặc hotline 1800545415 để cập nhật cơ hội đầu tư.

Chứng Chỉ Quỹ mở

Theo Quy định về Dịch vụ tư vấn Đầu tư dành cho Khách hàng cá nhân, Quý khách hàng sẽ được cung cấp các kết quả, báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến các hình thức và thông tin đầu tư sinh lời của các sản phẩm đầu tư trên thị trường trong đó có Chứng Chỉ Quỹ mở

1. Chứng Chỉ Quỹ Trái Phiếu

Đầu tư năng động vào trái phiếu thông qua phân tích vĩ mô, áp dụng mô hình kỹ thuật, thống kê và phân tích cơ bản về doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho Quỹ

Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh, Trái Phiếu Doanh Nghiệp, Chứng Chỉ tiền gửi, Tiền mặt,…
Trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam…, và các giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ
Lợi ích nổi bật
 • Lợi nhuận kỳ vọng cao hơn tiết kiệm thông thường
 • Giao dịch thuận tiện
 • Phí cạnh tranh nhất thị trường
 • Linh hoạt chuyển đổi sang quỹ mở khác của cùng công ty Quản lý Quỹ
Quỹ Trái phiếu hướng tới các Khách hàng có khẩu vị rủi ro: Cẩn trọng
 • Mong muốn mức đầu tư an toàn cao và lợi nhuận kỳ vọng ổn định
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư lâu dài linh động về thời gian cũng như số tiền đầu tư

2. Chứng Chỉ Quỹ cân bằng (đầu tư vào Chứng Khoán và Trái Phiếu)

Tìm kiếm lợi nhuận dài hạn thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng bao gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi và chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam

Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Chứng khoán vốn
Chứng khoán nợ và tiền
Lợi ích nổi bật
 • Lợi nhuận kỳ vọng cao
 • Thanh khoản cao, giao dịch thuận tiện nhất thị trường
 • Phí cạnh tranh nhất thị trường
 • Chuyển đổi sang quỹ mở khác linh hoạt
Quỹ Cân bằng hướng tới các Khách hàng có khẩu vị rủi ro: Đồng Đều
 • Dành cho các khách hàng quan tâm đến thị trường tài chính và các cơ hội đầu tư với mức độ an toàn tương đối
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư lâu dài linh động về thời gian cũng như linh hoạt về số tiền đầu tư

3. Chứng chỉ quỹ Chứng Khoán

Tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, với phong cách linh hoạt từ đầu tư giá trị tới đầu tư tăng trưởng.

Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Cổ phiếu: doanh nghiệp đầu ngành, đã niêm yết hoặc sẽ niêm yết trong vòng 12 tháng
Tiền và các tài sản khác không phải là cổ phiếu
Lợi ích nổi bật
 • Lợi nhuận kỳ vọng cao
 • Thanh khoản cao, giao dịch thuận tiện nhất thị trường
 • Phí cạnh tranh nhất thị trường
 • Linh hoạt chuyển đổi sang quỹ mở khác của cùng công ty Quản lý Quỹ
Quỹ Cổ phiếu hướng tới các Khách hàng có khẩu vị rủi ro: Mạo hiểm
 • Dành cho các khách hàng am hiểu thị trường tài chính và nắm bắt các cơ hội đầu tư sinh lời lớn
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư lâu dài linh động về thời gian cũng như linh hoạt về số tiền đầu tư

Kế hoạch đầu tư