Biểu phí dịch vụ chuyển tiền

Áp dụng đối với tài khoản VPSuper

  Khách hàng Diamond Khách hàng Diamond Elite Khách hàng thường
I. DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC
1. Chuyển tiền đi qua tài khoản
    Chuyển tiền đi trong hệ thống VPBank Không thu phí Không thu phí Không thu phí
    Chuyển tiền đi ngoài hệ thống VPBank Không thu phí Không thu phí Không thu phí
2. Nhận tiền qua tài khoản (phí thu của người thụ hưởng)
    Nhận tiền từ tài khoản ngoài hệ thống và rút trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận (miễn phí khi chuyển khoản/rút tiền để gửi tiết kiệm, mua giấy tờ có giá, chuyển tiền quốc tế, giao dịch vàng và ngoại tệ tại VPBank) 0.03% (TT: 20.000VND - TĐ: 1.000.000VND) đối với số tiền vượt quá 1 tỷ VND 0.02% (TT: 20.000VND / 2USD - TĐ: 1.000.000VND) đối với số tiền vượt quá 1 tỷ VND 0.03% (TT: 20.000VND - TĐ: 1.000.000VND) đối với số tiền vượt quá 1 tỷ VND
II. DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
1. Phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế 0.15% (TT: 5USD - TĐ: 300USD) 0.12% (TT: 5USD - TĐ: 300USD) 0.2% (TT: 10USD - TĐ: 300USD)
2. Phí dịch vụ nhận tiền quốc tế 0.05% (TT: 2USD - TĐ: 200USD) 0.05% (TT: 2USD - TĐ: 200USD) 0.05% (TT: 2USD - TĐ: 200USD)
3. Điện phí Swift khác 5USD/điện 5USD/điện 5USD/điện
Tiếng Việt
Icon: 
Node Order: 
3