Biểu phí Tài khoản thanh toán

Áp dụng đối với tài khoản VPSuper

  Khách hàng Diamond Khách hàng Diamond Elite Khách hàng thường
I. MỞ VÀ QUẢN LÝ/DUY TRÌ TÀI KHOẢN
1. Phí mở tài khoản Không thu phí đối với TK số đẹp đầu tiên Không thu phí đối với TK số đẹp đầu tiên Tài khoản số đẹp 1.000.000 - 10.000.000VND/tài khoản
2. Phí duy trì tài khoản 50.000VND/tháng
Không thu phí nếu KH sử dụng thẻ Debit Diamond hoặc nếu số dư BQ tháng >= 10.000.000VND
50.000VND/tháng
Không thu phí nếu KH sử dụng thẻ Debit Diamond hoặc nếu số dư BQ tháng >= 10.000.000VND
50.000VND/tháng
Không thu phí nếu số dư BQ tháng >= 10.000.000VND
II. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN
1. Nộp/rút tiền từ tài khoản
    Tài khoản VND Không thu phí Không thu phí Không thu phí
    Tài khoản ngoại tệ USD 0.2% (TT:2USD - TĐ:500USD) 0.15% (TT:2USD - TĐ:500USD) 0.2% (TT:2USD - TĐ:500USD)
    Tài khoản ngoại tệ khác 0.4% (TT:2USD - TĐ:500USD) 0.4% (TT:2USD - TĐ:500USD) 0.4% (TT:2USD - TĐ:500USD)
2. Chuyển khoản/rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền (Không thu phí khi chuyển khoản/rút tiền để gửi tiết kiệm, để mua giấy tờ có giá, chuyển tiền quốc tế, giao dịch vàng và ngoại tệ tại VPBank) 0.03% (TT:20.000VND - TĐ: 1.000.000VND) đối với số tiền vượt quá 1 tỷ VND 0.02% (TT:20.000VND - TĐ: 1.000.000VND) đối với số tiền vượt quá 1 tỷ VND 0.03% (TT:20.000VND - TĐ: 1.000.000VND) đối với số tiền vượt quá 1 tỷ VND
III. PHÍ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN
1. Dịch vụ xác nhận số dư tài khoản Không thu phí Không thu phí 30.000VND/2USD/bản, từ bản thứ 3 trở lên 10.000VND/bản
2. Dịch vụ cung cấp sao kê Không thu phí Không thu phí 2.000VND/trang (TT: 10.000VND/lần)
3. Dịch vụ sao lục chứng từ Không thu phí Không thu phí 30.000VND/chứng từ + chi phí phát sinh thực tế (nếu có)
4. Phong tỏa tài khoản Không thu phí Không thu phí 300.000VND/lần + phí chuyển tiền
5. Dịch vụ khác Không thu phí Không thu phí 50.000VND/5USD/lần
Tiếng Việt
Icon: 
Node Order: 
1