VPbank Diamond World Lady Mastercard

English

Sample more details content...

Icon: 
Hình ảnh thẻ: 
Giới thiệu: 

Miễn phí thường niên cho cả chủ thẻ chính và thẻ phụ. Hạn mức phê duyệt trước lên đến 300.000.000 đồng. Thời hạn miễn lãi lên đến 55 ngày

Lợi ích vượt trội: 

 Upto 10% cashback on everyday spends

Tính năng vượt trội: 

 Credit limit up to VND1b

 Transaction limit up to VND300m

Withdrawal limit up to VND70m/day

 Free issuance for VPBank Diamond clients

 Late fee waiver

Node Order: 
-19
Ảnh đại diện: 
Các liên kết: 
Offer URL text: 
More offers
Offer URL: 
https://thetindung.vpbank.com.vn/
Value Proposition Benefits: 
Tiêu đề: 
CASHBACK
Nội dung: 

Cashback on everyday spends

Valid for spends from 08/27/2022

Total spending/ billing cycle of VND25 million or more:

 • 10% cashback on dining & fashion spends
 • 5% cashback on supermarket spends

         Capped at VND2,000,000/ month

 • 0.3% cashback on others

           No cap on cashback

Total spending/ billing cycle of under VND25 million
 • 5% cashback on dining & fashion spends
 • 3% cashback on supermarket spends

         Capped at VND1,000,000/ month

 • 0.3% cashback on others

           No cap on cashback

Exclusive sign-up bonus offer

Valid for new card issuance from 09/10/2022

 • VND1.5 million cashback

         Total spending reaches VND5 million within 40 days from the card-opening date

Tiêu đề: 
CUISINE
Nội dung: 
 

New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai 

 
 
 
 
 
Tiêu đề: 
FASHION
Nội dung: 

New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

Tiêu đề: 
TRAVEL
Nội dung: 

New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

Ghi chú: 

Note: Please contact to reserve for the best service

VPbank Diamond World Lady Mastercard

Benefits

 Upto 10% cashback on everyday spends

Key features

 Credit limit up to VND1b

 Transaction limit up to VND300m

Withdrawal limit up to VND70m/day

 Free issuance for VPBank Diamond clients

 Late fee waiver

Cashback on everyday spends

Valid for spends from 08/27/2022

Total spending/ billing cycle of VND25 million or more:

 • 10% cashback on dining & fashion spends
 • 5% cashback on supermarket spends

         Capped at VND2,000,000/ month

 • 0.3% cashback on others

           No cap on cashback

Total spending/ billing cycle of under VND25 million
 • 5% cashback on dining & fashion spends
 • 3% cashback on supermarket spends

         Capped at VND1,000,000/ month

 • 0.3% cashback on others

           No cap on cashback

Exclusive sign-up bonus offer

Valid for new card issuance from 09/10/2022

 • VND1.5 million cashback

         Total spending reaches VND5 million within 40 days from the card-opening date

 
New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai 
 
 
 
 
 

New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

New discounts evaryday at https://www.vpbank.com.vn/uu-dai

Note: Please contact to reserve for the best service