Biểu mẫu

Thẻ / Tài khoản thanh toán / Dịch vụ ngân hàng điện tử

Giấy đăng ký mở TKTT, thẻ ghi nợ, DV NHĐT_VN
Giấy đăng ký mở TKTT, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, DV NHĐT_VN
Giấy đăng ký mở TKTT, thẻ ghi nợ, DV NHĐT_VN
Giấy đăng ký mở TKTT, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, DV NHĐT_VN
Giấy đăng ký mở TKTT, thẻ ghi nợ, DV NHĐT_VN
Giấy đăng ký mở TKTT, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, DV NHĐT_VN
Thẻ tài khoản
Giấy đăng ký phát hành thẻ phụ thẻ ghi nợ thẻ phụ thẻ tín dụng_VN
Giấy đăng ký kiêm hợp đồng cấp HMTD thẻ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng_VN

Sản phẩm đầu tư

Thông báo về việc sử dụng gói sản phẩm cao cấp Prime
Thông báo chấm dứt gói sản phẩm cao cấp Prime
Phiếu thu thập thông tin khách hàng
Giấy đề nghị chấm dứt sử dụng gói sản phẩm cao cấp Prime
Giấy đăng ký sử dụng gói sản phẩm cao cấp Prime
Điều kiện giao dịch chung về sử dụng gói sản phẩm cao cấp Prime
Điều kiện giao dịch chung về gói sản phẩm cao cấp Prime

Mẫu biểu đăng ký khách hàng ưu tiên

Yêu cầu thay đổi thông tin định danh khách hàng ưu tiên
Tổng hợp quyền lợi dành cho khách hàng ưu tiên VPBank Diamond
Giấy đăng ký sử dụng hoặc chấm dứt gói sản phẩm Business
Đơn đăng ký dịch vụ ngân hàng ưu tiên
Điều kiện giao dịch chung về khách hàng ưu tiên_song ngữ
Danh sách hồ sơ on-boarding khách hàng ưu tiên
Biểu phí sản phẩm và dịch vụ VPBank Diamond