Vay

Tiếng Việt

ĐẶC QUYỀN HỎA TỐC – VỊ THẾ VAY THẤU CHI CHỈ CÓ Ở VPBANK DIAMOND

Tiếng Việt

Trước những biến động của thị trường tài chính, VPBank Diamond vẫn luôn nỗ lực để mọi trải nghiệm của Quý khách hàng Ưu Tiên vẫn luôn được trọn vẹn nhất.  

Đặc quyền Hỏa Tốc được thiết kế với những quyền lợi ưu việt nhất của sản phẩm vay thấu chi VPBank chỉ dành riêng hội viên VPBank Diamond, sẽ là một giải pháp tài chính nhanh chóng, hiệu quả, giúp Khách hàng Ưu Tiên linh động trong mọi tình huống: