ĐẶC QUYỀN PHÍ ĐẦU TƯ TỪ VIET CAPITAL SECURITIES DÀNH RIÊNG CHO VPBANK DIAMOND

Tiếng Việt

 

Scroll down for English version below

Hãy cùng VPBank Diamond tối đa hóa lợi nhuận cho khoản đầu tư của Quý khách tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Viet Capital Securities với đặc quyền tài chính cao cấp:

Dành cho khách hàng High-net-worth 

Khách hàng ưu tiên sở hữu tổng tài sản tại VPBank từ 10 tỷ đồng; hoặc số dư trung bình tháng tài khoản thanh toán từ 3 tỷ đồng

 • Phí giao dịch ưu đãi: 0.12%
 • Lãi suất margin giảm 1% so với công bố
 • Đặc quyền lựa chọn tài khoản số đẹp
 • Dịch vụ khách hàng ưu tiên
 • Chuyên viên môi giới chuyên biệt quản lý tài khoản riêng
 • Cùng các ưu đãi khác theo thông báo của Viet Capital Securities theo từng thời điểm 

 

Dành cho khách hàng Diamond Elite 

Khách hàng ưu tiên sở hữu tổng tài sản tại VPBank từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng; hoặc số dư trung bình tháng tài khoản thanh toán từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng

 • Phí giao dịch ưu đãi: 0.12%
 • Lãi suất margin giảm 0.5% so với công bố
 • Đặc quyền lựa chọn tài khoản số đẹp
 • Dịch vụ khách hàng ưu tiên
 • Chuyên viên môi giới chuyên biệt quản lý tài khoản riêng
 • Cùng các ưu đãi khác theo thông báo của Viet Capital Securities theo từng thời điểm 

 

Dành cho khách hàng Diamond

Khách hàng ưu tiên sở hữu tổng tài sản tại VPBank từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng; hoặc số dư trung bình tháng tài khoản thanh toán từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

 • Phí giao dịch ưu đãi: 0.15%
 • Đặc quyền lựa chọn tài khoản số đẹp
 • Dịch vụ khách hàng ưu tiên
 • Chuyên viên môi giới chuyên biệt quản lý tài khoản riêng
 • Cùng các ưu đãi khác theo thông báo của Viet Capital Securities theo từng thời điểm 

 

GIỚI THIỆU VỀ VIET CAPITAL SECURITIES

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities) là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của VPBank Diamond. Được thành lập năm 2007, Viet Capital Securities là một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2014, Viet Capital Securities vượt qua ngưỡng mục tiêu 25% đối với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), và giành được 02 giải thưởng danh giá từ Finance Asia và Euromoney là “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam”. Tìm hiểu thêm về VCSC tại đây https://www.vcsc.com.vn/ve-chung-toi

TẠI SAO QUÝ KHÁCH NÊN LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA VIET CAPITAL SECURITIES?

 • Phí giao dịch ưu đãi độc quyền đối với khách hàng VPBank Diamond
 • Lựa chọn đầu tư đa dạng
 • Thủ tục mở tài khoản nhanh chóng & thuận tiện
 • Hệ thống nền tảng giao dịch đa dạng: VWeb, VMobile, VPro…
 • Hỗ trợ nhanh chóng kịp thời, tiện lợi
 • Báo cáo phân tích cập nhật thị trường thường xuyên

 

FINANCIAL PRIVILEGES FROM VIET CAPITAL SECURITIES EXCLUSIVELY FOR YOU!

Let's maximize the return on your investment at Viet Capital Securities by making the most of VPBank Diamond’s premium financial privileges*:

For VPBank Diamond High-net-worth members

Whose total assets under management at VPBank is from VND10 bio; or current account monthly average balance is from VND3 bio

 • Preferential transaction fee: from 0.12%
 • Margin interest discount up to 1%
 • Good account number privileges
 • Complementary VCSC priority membership
 • A dedicated relationship manager
 • And many other promotions from VCSC 

 

For VPBank Diamond Elite members

Whose total assets under management at VPBank is from VND5 bio - below VND10 bio; or current account monthly average balance is from VND500 mio - below VND3 bio

 • Preferential transaction fee: from 0.12%
 • Margin interest discount up to 0.5%
 • Good account number privileges
 • Complementary VCSC priority membership
 • A dedicated relationship manager
 • And many other promotions from VCSC

 

For VPBank Diamond members

Whose total assets under management at VPBank is from VND1 bio - below VND5 bio; or current account monthly average balance is from VND150 mio - below VND500 mio

 • Preferential transaction fee: from 0.15%
 • Good account number privileges
 • Complementary VCSC priority membership
 • A dedicated relationship manager
 • And many other promotions from VCSC 

 

ABOUT VIET CAPITAL SECURITIES

Ban Viet Securities Joint Stock Company (VCSC) is one of VPBank Diamond’s leading strategic partners. Established in 2007, VCSC is one of the fastest growing securities companies in Vietnam. In 2014, VCSC surpassed the target of 25% on return on equity (ROE), and won two prestigious awards from Finance Asia and Euromoney as "the best investment bank in Vietnam". Learn more about VCSC https://www.vcsc.com.vn/ve-chung-toi

 

WHY SHOULD YOU CHOOSE VCSC SERVICES?

• Preferential transaction fee exclusively for VPBank Diamond

• Quick and convenient account opening procedure

• Diverse trading platform system: VWeb, VMobile, VPro, ...

• Prompt support

• Regularly updated market analysis reports

 

Node Order: 
0
ĐẶC QUYỀN PHÍ ĐẦU TƯ TỪ VIET CAPITAL SECURITIES DÀNH RIÊNG CHO VPBANK DIAMOND

 

Scroll down for English version below

Hãy cùng VPBank Diamond tối đa hóa lợi nhuận cho khoản đầu tư của Quý khách tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Viet Capital Securities với đặc quyền tài chính cao cấp:

Dành cho khách hàng High-net-worth 

Khách hàng ưu tiên sở hữu tổng tài sản tại VPBank từ 10 tỷ đồng; hoặc số dư trung bình tháng tài khoản thanh toán từ 3 tỷ đồng

 • Phí giao dịch ưu đãi: 0.12%
 • Lãi suất margin giảm 1% so với công bố
 • Đặc quyền lựa chọn tài khoản số đẹp
 • Dịch vụ khách hàng ưu tiên
 • Chuyên viên môi giới chuyên biệt quản lý tài khoản riêng
 • Cùng các ưu đãi khác theo thông báo của Viet Capital Securities theo từng thời điểm 

 

Dành cho khách hàng Diamond Elite 

Khách hàng ưu tiên sở hữu tổng tài sản tại VPBank từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng; hoặc số dư trung bình tháng tài khoản thanh toán từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng

 • Phí giao dịch ưu đãi: 0.12%
 • Lãi suất margin giảm 0.5% so với công bố
 • Đặc quyền lựa chọn tài khoản số đẹp
 • Dịch vụ khách hàng ưu tiên
 • Chuyên viên môi giới chuyên biệt quản lý tài khoản riêng
 • Cùng các ưu đãi khác theo thông báo của Viet Capital Securities theo từng thời điểm 

 

Dành cho khách hàng Diamond

Khách hàng ưu tiên sở hữu tổng tài sản tại VPBank từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng; hoặc số dư trung bình tháng tài khoản thanh toán từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

 • Phí giao dịch ưu đãi: 0.15%
 • Đặc quyền lựa chọn tài khoản số đẹp
 • Dịch vụ khách hàng ưu tiên
 • Chuyên viên môi giới chuyên biệt quản lý tài khoản riêng
 • Cùng các ưu đãi khác theo thông báo của Viet Capital Securities theo từng thời điểm 

 

GIỚI THIỆU VỀ VIET CAPITAL SECURITIES

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities) là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của VPBank Diamond. Được thành lập năm 2007, Viet Capital Securities là một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2014, Viet Capital Securities vượt qua ngưỡng mục tiêu 25% đối với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), và giành được 02 giải thưởng danh giá từ Finance Asia và Euromoney là “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam”. Tìm hiểu thêm về VCSC tại đây https://www.vcsc.com.vn/ve-chung-toi

TẠI SAO QUÝ KHÁCH NÊN LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA VIET CAPITAL SECURITIES?

 • Phí giao dịch ưu đãi độc quyền đối với khách hàng VPBank Diamond
 • Lựa chọn đầu tư đa dạng
 • Thủ tục mở tài khoản nhanh chóng & thuận tiện
 • Hệ thống nền tảng giao dịch đa dạng: VWeb, VMobile, VPro…
 • Hỗ trợ nhanh chóng kịp thời, tiện lợi
 • Báo cáo phân tích cập nhật thị trường thường xuyên

 

FINANCIAL PRIVILEGES FROM VIET CAPITAL SECURITIES EXCLUSIVELY FOR YOU!

Let's maximize the return on your investment at Viet Capital Securities by making the most of VPBank Diamond’s premium financial privileges*:

For VPBank Diamond High-net-worth members

Whose total assets under management at VPBank is from VND10 bio; or current account monthly average balance is from VND3 bio

 • Preferential transaction fee: from 0.12%
 • Margin interest discount up to 1%
 • Good account number privileges
 • Complementary VCSC priority membership
 • A dedicated relationship manager
 • And many other promotions from VCSC 

 

For VPBank Diamond Elite members

Whose total assets under management at VPBank is from VND5 bio - below VND10 bio; or current account monthly average balance is from VND500 mio - below VND3 bio

 • Preferential transaction fee: from 0.12%
 • Margin interest discount up to 0.5%
 • Good account number privileges
 • Complementary VCSC priority membership
 • A dedicated relationship manager
 • And many other promotions from VCSC

 

For VPBank Diamond members

Whose total assets under management at VPBank is from VND1 bio - below VND5 bio; or current account monthly average balance is from VND150 mio - below VND500 mio

 • Preferential transaction fee: from 0.15%
 • Good account number privileges
 • Complementary VCSC priority membership
 • A dedicated relationship manager
 • And many other promotions from VCSC 

 

ABOUT VIET CAPITAL SECURITIES

Ban Viet Securities Joint Stock Company (VCSC) is one of VPBank Diamond’s leading strategic partners. Established in 2007, VCSC is one of the fastest growing securities companies in Vietnam. In 2014, VCSC surpassed the target of 25% on return on equity (ROE), and won two prestigious awards from Finance Asia and Euromoney as "the best investment bank in Vietnam". Learn more about VCSC https://www.vcsc.com.vn/ve-chung-toi

 

WHY SHOULD YOU CHOOSE VCSC SERVICES?

• Preferential transaction fee exclusively for VPBank Diamond

• Quick and convenient account opening procedure

• Diverse trading platform system: VWeb, VMobile, VPro, ...

• Prompt support

• Regularly updated market analysis reports

 

Tin mới nhất