THÔNG BÁO VỀ PHÍ DỊCH VỤ “SMS BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ THẺ TÍN DỤNG"

Tiếng Việt

Scroll down for English version below

Lời đầu tiên, VPBank Diamond xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng của VPBank trong thời gian vừa qua.

Nhằm đem đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất đến Quý khách, VPBank Diamond trân trọng thông báp về phí dịch vụ Thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS” đối với thẻ tín dụng VPBank. Theo đó, từ ngày 01/09/2020, VPBank Diamond có một số thay đổi liên quan đến Quy định nhận diện Khách hàng ưu tiên (KHUT) được miễn phí dịch vụ Thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS, chi tiết như bên dưới:

Quy định cũ Quy định mới
KHUT được miễn phí dịch vụ Thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS” là những Khách hàng mở thẻ theo chính sách khách hàng ưu tiên

KHUT được miễn phí dịch vụ Thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS” là những Khách hàng thỏa điều kiện định danh KHUT theo quy định của VPBank, cụ thể:

  • KHUT được miễn phí dịch vụ Thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS” là những Khách hàng thỏa điều kiện định danh KHUT theo quy định của VPBank, cụ thể:
  • Nếu tại thời điểm thu phí, Khách hàng được định danh là KHUT thì VPBank sẽ miễn phí cho một hoặc tất cả các loại thẻ tín dụng cá nhân mà Khách hàng đang sở hữu.

Nếu tại thời điểm thu phí, Khách hàng không được định danh là KHUT thì VPBank sẽ áp dụng chính sách thu phí cho một hoặc tất cả các loại thẻ tín dụng mà Khách hàng đang sở hữu tương tự như Khách hàng thường.

 

Vui lòng liên hê với chúng tôi qua hotline 1800545415 hoặc diamond247@vpbank.com.vn nếu Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm thông tin về nội dung thông báo này. Một lần nữa, VPBank Diamond xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý khách hàng. VPBank Diamond mong muốn sẽ tiếp tục được phục vụ Quý khách hàng nhiều tiện ích và trải nghiệm hơn nữa với thẻ tín dụng của chúng tôi. 

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

 

NOTICE ABOUT "NOTIFICATION OF CHANGES ON CREDIT CARD BALANCE VIA SMS " SERVICE FEE

Thank you for trusting and using VPBank’s credit cards.

For your best experience with VPBank Diamond, kindly be informed of the fee for “Notification of balance changes via SMS” service applicable to VPBank’s credit cards. Starting September 1, 2020, according to some regulation changes, VPBank Diamond customers will be entitled to free-of-charge notification of balance changes via SMS, with details as below:

PREVIOUS NOW

"Notification of balance changes via SMS" service fee will be waived for VPBank Diamond customers opening cards per VPBank Diamond policy

VPBank Diamond customers will be entitled to "Notification of balance changes via SMS" service free of charge once they satisfy the following requirements:

• Those classified as VPBank Diamond customers at the time of fee collection will be entitled to fee waiver for one or all of their retail credit cards.

• Those not classified as VPBank Diamond customers at the time of fee collection will be charged the standard fee(s) for one or all of their credit cards.

 

Please call us at 1800545415 or email us at diamond247@vpbank.com.vn for more details. Once again, thank you for your trust and confidence in VPBank Diamond. We hope to continuously bring you more benefits and privileged experience on our credit cards.

 

Chủ đề: 
Node Order: 
0
THÔNG BÁO VỀ PHÍ DỊCH VỤ “SMS BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ THẺ TÍN DỤNG"

Scroll down for English version below

Lời đầu tiên, VPBank Diamond xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng của VPBank trong thời gian vừa qua.

Nhằm đem đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất đến Quý khách, VPBank Diamond trân trọng thông báp về phí dịch vụ Thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS” đối với thẻ tín dụng VPBank. Theo đó, từ ngày 01/09/2020, VPBank Diamond có một số thay đổi liên quan đến Quy định nhận diện Khách hàng ưu tiên (KHUT) được miễn phí dịch vụ Thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS, chi tiết như bên dưới:

Quy định cũ Quy định mới
KHUT được miễn phí dịch vụ Thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS” là những Khách hàng mở thẻ theo chính sách khách hàng ưu tiên

KHUT được miễn phí dịch vụ Thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS” là những Khách hàng thỏa điều kiện định danh KHUT theo quy định của VPBank, cụ thể:

  • KHUT được miễn phí dịch vụ Thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS” là những Khách hàng thỏa điều kiện định danh KHUT theo quy định của VPBank, cụ thể:
  • Nếu tại thời điểm thu phí, Khách hàng được định danh là KHUT thì VPBank sẽ miễn phí cho một hoặc tất cả các loại thẻ tín dụng cá nhân mà Khách hàng đang sở hữu.

Nếu tại thời điểm thu phí, Khách hàng không được định danh là KHUT thì VPBank sẽ áp dụng chính sách thu phí cho một hoặc tất cả các loại thẻ tín dụng mà Khách hàng đang sở hữu tương tự như Khách hàng thường.

 

Vui lòng liên hê với chúng tôi qua hotline 1800545415 hoặc diamond247@vpbank.com.vn nếu Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm thông tin về nội dung thông báo này. Một lần nữa, VPBank Diamond xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý khách hàng. VPBank Diamond mong muốn sẽ tiếp tục được phục vụ Quý khách hàng nhiều tiện ích và trải nghiệm hơn nữa với thẻ tín dụng của chúng tôi. 

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

 

NOTICE ABOUT "NOTIFICATION OF CHANGES ON CREDIT CARD BALANCE VIA SMS " SERVICE FEE

Thank you for trusting and using VPBank’s credit cards.

For your best experience with VPBank Diamond, kindly be informed of the fee for “Notification of balance changes via SMS” service applicable to VPBank’s credit cards. Starting September 1, 2020, according to some regulation changes, VPBank Diamond customers will be entitled to free-of-charge notification of balance changes via SMS, with details as below:

PREVIOUS NOW

"Notification of balance changes via SMS" service fee will be waived for VPBank Diamond customers opening cards per VPBank Diamond policy

VPBank Diamond customers will be entitled to "Notification of balance changes via SMS" service free of charge once they satisfy the following requirements:

• Those classified as VPBank Diamond customers at the time of fee collection will be entitled to fee waiver for one or all of their retail credit cards.

• Those not classified as VPBank Diamond customers at the time of fee collection will be charged the standard fee(s) for one or all of their credit cards.

 

Please call us at 1800545415 or email us at diamond247@vpbank.com.vn for more details. Once again, thank you for your trust and confidence in VPBank Diamond. We hope to continuously bring you more benefits and privileged experience on our credit cards.

 

Tin mới nhất