1-CLICK MỞ MIỄN PHÍ THẺ GHI NỢ VPBANK DIAMOND DEBIT MASTERCARD

Tiếng Việt

Chỉ với 05 phút thao tác trên VPBank Online (phiên bản Web) và không cần thêm bất kỳ giấy tờ thủ tục nào, Quý khách sẽ sở hữu ngay thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Diamond Debit MasterCard cùng hàng loạt quyền lợi cao cấp:

 

01 CLICK MỞ THẺ

Bước 1   Đăng nhập VPBank Online

Bước 2   Dịch vụ thẻ   Đăng ký mở thẻ ghi nợ quốc tế

Bước 3   Chọn Mục đích mở thẻ phù hợp với Quý khách

Bước 4   Kiểm tra thông tin có sẵn & nhập các thông tin theo yêu cầu

Bước 5   Nhập OTP xác nhận

Bước 6   Chọn Xong để hoàn tất đăng ký

Hoặc Quý khách có thể tìm hiểu thêm & nhận tư vấn mở thẻ từ VPBank Diamond qua đường link dưới đây:

 

Chủ đề: 
Node Order: 
0
1-CLICK MỞ MIỄN PHÍ THẺ GHI NỢ VPBANK DIAMOND DEBIT MASTERCARD

Chỉ với 05 phút thao tác trên VPBank Online (phiên bản Web) và không cần thêm bất kỳ giấy tờ thủ tục nào, Quý khách sẽ sở hữu ngay thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Diamond Debit MasterCard cùng hàng loạt quyền lợi cao cấp:

 

01 CLICK MỞ THẺ

Bước 1   Đăng nhập VPBank Online

Bước 2   Dịch vụ thẻ   Đăng ký mở thẻ ghi nợ quốc tế

Bước 3   Chọn Mục đích mở thẻ phù hợp với Quý khách

Bước 4   Kiểm tra thông tin có sẵn & nhập các thông tin theo yêu cầu

Bước 5   Nhập OTP xác nhận

Bước 6   Chọn Xong để hoàn tất đăng ký

Hoặc Quý khách có thể tìm hiểu thêm & nhận tư vấn mở thẻ từ VPBank Diamond qua đường link dưới đây:

 

Tin mới nhất