Chào đón nhà vô địch hoàn tiền VPBank Diamond Debit MasterCard

Tiếng Việt

 

Từ ngày 01/09/2020, thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Diamond Debit MasterCard sẽ trở thành nhà vô địch đường đua Hoàn Tiền với tính năng:

HOÀN TIỀN KHÔNG GIỚI HẠN

TẤT CẢ GIAO DỊCH

*Tổng chi tiêu/tháng

Tính năng hoàn tiền không giới hạn sẽ được tự động cập nhật vào thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Diamond Debit MasterCard của Quý khách từ ngày 01/09/2020.

Tất cả các đặc quyền khác dành cho chủ thẻ vẫn được áp dụng đồng thời:

Quý khách hàng Ưu Tiên chưa sở hữu thẻ ghi nợ đặc quyền?

Chủ đề: 
Node Order: 
0
Chào đón nhà vô địch hoàn tiền VPBank Diamond Debit MasterCard

 

Từ ngày 01/09/2020, thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Diamond Debit MasterCard sẽ trở thành nhà vô địch đường đua Hoàn Tiền với tính năng:

HOÀN TIỀN KHÔNG GIỚI HẠN

TẤT CẢ GIAO DỊCH

*Tổng chi tiêu/tháng

Tính năng hoàn tiền không giới hạn sẽ được tự động cập nhật vào thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Diamond Debit MasterCard của Quý khách từ ngày 01/09/2020.

Tất cả các đặc quyền khác dành cho chủ thẻ vẫn được áp dụng đồng thời:

Quý khách hàng Ưu Tiên chưa sở hữu thẻ ghi nợ đặc quyền?

Tin mới nhất