Hoàn tiền đến 1.5 triệu đồng cho chủ thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard

Tiếng Việt

Scroll down for English version below

Chỉ cần mở thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard và duy trì số dư trong tài khoản thanh toán từ 2 triệu đồng/tháng trong 03 tháng đầu mở thẻ là Quý khách đã đủ điều kiện để nhận:

HOÀN TIỀN ĐẾN 1,500,000 VNĐ

Đối với thẻ Ghi nợ Quốc tế gắn với tài khoản VPSUPER

 • Hoàn 5% tổng chi tiêu, tối đa 500.000 VNĐ/tháng cho khách hàng có số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 20 triệu VNĐ trở lên
 • Hoàn 3% tổng chi tiêu, tối đa 400.000 VNĐ/tháng cho  khách hàng có số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 10-20 triệu VNĐ

Đối với thẻ Ghi nợ Quốc tế gắn với các tài khoản còn lại

 • Hoàn tiền 2% tổng chi tiêu, tối đa 300.000 VNĐ/tháng cho khách hàng có số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 5 triệu VNĐ trở lên
 • Hoàn tiền 1% tổng chi tiêu, tối đa 200.000 VNĐ/tháng cho khách hàng có số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 2-5 triệu VNĐ 

 Thể lệ chương trình xem tại đây

Chương trình áp dụng cho các chủ thẻ mở từ 17/05/2020 và đặc biệt vẫn được áp dụng đồng thời cùng tất cả các ưu đãi tính năng của Thẻ Ghi nợ Quốc tế VPBank Diamond:

 

01 CLICK MỞ THẺ

Bước 1   Đăng nhập VPBank Online

Bước 2   Dịch vụ thẻ   Đăng ký mở thẻ ghi nợ quốc tế

Bước 3   Chọn Mục đích mở thẻ phù hợp với Quý khách

Bước 4   Kiểm tra thông tin có sẵn & nhập các thông tin theo yêu cầu

Bước 5   Nhập OTP xác nhận

Bước 6   Chọn Xong để hoàn tất đăng ký

Hoặc Quý khách có thể nhận thêm tư vấn mở thẻ từ VPBank Diamond qua đường link dưới đây:

 

UP TO VND1.5 MIO CASHBACK FOR VPBANK DIAMOND DEBIT MASTERCARD

Owning 01 VPBank Diamond Debit MasterCard and maintaining the balance of current account from VND2 mio/month within 3 first months from card open date are all you need to get:

UP TO VND1,500,000 CASHBACK

For International Debit Card linked to VPSUPER Account

 • Cashback 5% on total spends, max VND500,000/month for customers who have monthly average balance of VPBank current account from VND20 mio
 • Cashback 3% on total spends, max VND400,000/month for customers who have monthly average balance of VPBank current account from VND10 - VND20 mio

For International Debit Card linked to other VPBank account

 • Cashback 2% on total spends, max VND300,000/month for customers who have monthly average balance of VPBank current account from VND5 mio
 • Cashback 1% on total spends, max VND200,000/month for customers who have monthly average balance of VPBank current account from VND2 - VND5 mio  

 

The promotion is applicable for cards issued from 05/17/2020 and especially valid in conjunction with other privileged features of VPBank Diamond International Debit Card

 

 

Node Order: 
0
Hoàn tiền đến 1.5 triệu đồng cho chủ thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard

Scroll down for English version below

Chỉ cần mở thẻ ghi nợ VPBank Diamond Debit MasterCard và duy trì số dư trong tài khoản thanh toán từ 2 triệu đồng/tháng trong 03 tháng đầu mở thẻ là Quý khách đã đủ điều kiện để nhận:

HOÀN TIỀN ĐẾN 1,500,000 VNĐ

Đối với thẻ Ghi nợ Quốc tế gắn với tài khoản VPSUPER

 • Hoàn 5% tổng chi tiêu, tối đa 500.000 VNĐ/tháng cho khách hàng có số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 20 triệu VNĐ trở lên
 • Hoàn 3% tổng chi tiêu, tối đa 400.000 VNĐ/tháng cho  khách hàng có số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 10-20 triệu VNĐ

Đối với thẻ Ghi nợ Quốc tế gắn với các tài khoản còn lại

 • Hoàn tiền 2% tổng chi tiêu, tối đa 300.000 VNĐ/tháng cho khách hàng có số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 5 triệu VNĐ trở lên
 • Hoàn tiền 1% tổng chi tiêu, tối đa 200.000 VNĐ/tháng cho khách hàng có số dư tài khoản thanh toán trung bình trong mỗi tháng đạt từ 2-5 triệu VNĐ 

 Thể lệ chương trình xem tại đây

Chương trình áp dụng cho các chủ thẻ mở từ 17/05/2020 và đặc biệt vẫn được áp dụng đồng thời cùng tất cả các ưu đãi tính năng của Thẻ Ghi nợ Quốc tế VPBank Diamond:

 

01 CLICK MỞ THẺ

Bước 1   Đăng nhập VPBank Online

Bước 2   Dịch vụ thẻ   Đăng ký mở thẻ ghi nợ quốc tế

Bước 3   Chọn Mục đích mở thẻ phù hợp với Quý khách

Bước 4   Kiểm tra thông tin có sẵn & nhập các thông tin theo yêu cầu

Bước 5   Nhập OTP xác nhận

Bước 6   Chọn Xong để hoàn tất đăng ký

Hoặc Quý khách có thể nhận thêm tư vấn mở thẻ từ VPBank Diamond qua đường link dưới đây:

 

UP TO VND1.5 MIO CASHBACK FOR VPBANK DIAMOND DEBIT MASTERCARD

Owning 01 VPBank Diamond Debit MasterCard and maintaining the balance of current account from VND2 mio/month within 3 first months from card open date are all you need to get:

UP TO VND1,500,000 CASHBACK

For International Debit Card linked to VPSUPER Account

 • Cashback 5% on total spends, max VND500,000/month for customers who have monthly average balance of VPBank current account from VND20 mio
 • Cashback 3% on total spends, max VND400,000/month for customers who have monthly average balance of VPBank current account from VND10 - VND20 mio

For International Debit Card linked to other VPBank account

 • Cashback 2% on total spends, max VND300,000/month for customers who have monthly average balance of VPBank current account from VND5 mio
 • Cashback 1% on total spends, max VND200,000/month for customers who have monthly average balance of VPBank current account from VND2 - VND5 mio  

 

The promotion is applicable for cards issued from 05/17/2020 and especially valid in conjunction with other privileged features of VPBank Diamond International Debit Card

 

 

Tin mới nhất