TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ XỨNG TẦM NGAY HÔM NAY

Tiếng Việt

VPBank Diamond thông báo chấm dứt gói ưu đãi "Private Banking" từ ngày 15/09/2019 và hân hạnh dành tặng gói trải nghiệm miễn phí dịch vụ Ngân hàng ưu tiên VPBank Diamond với những quyền lợi cao cấp:

*Lưu ý: Chương trình dành riêng cho Khách hàng được nhận diện "Private Banking" trên hệ thống VPBank trước ngày 15/09/2019

Node Order: 
0
TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ XỨNG TẦM NGAY HÔM NAY

VPBank Diamond thông báo chấm dứt gói ưu đãi "Private Banking" từ ngày 15/09/2019 và hân hạnh dành tặng gói trải nghiệm miễn phí dịch vụ Ngân hàng ưu tiên VPBank Diamond với những quyền lợi cao cấp:

*Lưu ý: Chương trình dành riêng cho Khách hàng được nhận diện "Private Banking" trên hệ thống VPBank trước ngày 15/09/2019

Tin mới nhất