Đừng bỏ lỡ đặc quyền đổi quà tặng từ VPBank Diamond Loyalty!

Tiếng Việt

Scroll down for English version below

Tổng điểm VPBank Diamond Loyalty mà Quý khách đã tích lũy trong năm 2019 chỉ có hạn sử dụng đến 31.01.2021*

*Lưu ý: Số điểm thông báo đến Quý khách qua SMS được cập nhật đến 26/1/2021

Vì thế, hãy cùng VPBank Diamond chọn ngay những món quà xứng đáng nhất với giá trị tài chính mà Quý khách đã lựa chọn tại VPBank Diamond.

VPBANK DIAMOND LOYALTY ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Điểm VPBank Diamond Loyalty (iCash) được tạo ra từ những giao dịch/ sự kiện của Quý khách tại VPBank Diamond với cơ chế tính điểm đổi quà hấp dẫn:

Tìm hiểu chi tiết cơ chế tính điểm VPBank Diamond Loyalty tại đây

ĐỔI QUÀ VPBANK DIAMOND LOYALTY NHƯ THẾ NÀO?

 

DO NOT MISS OUT YOUR VPBANK DIAMOND LOYALTY PRIVILEGES

Your VPBank Diamond Loyalty accumulated in 2019 will be expired on Jan 31,2021* 

*Note: The number of points notified to you is upated to Jan 26th, 2021

Thus, let choose your desired gifts to reward for the financial choices you have made at VPBank Diamond. 

HOW DOES VPBANK DIAMOND LOYALTY WORK?

VPBank Diamond Loyalty points (iCash) are accumulated through your transactions/ events at VPBank Diamond with a preferential scheme: 

Details of VPBank Diamond Loyalty here

HOW TO REDEEM VPBANK DIAMOND LOYALTY?

Node Order: 
0
Đừng bỏ lỡ đặc quyền đổi quà tặng từ VPBank Diamond Loyalty!

Scroll down for English version below

Tổng điểm VPBank Diamond Loyalty mà Quý khách đã tích lũy trong năm 2019 chỉ có hạn sử dụng đến 31.01.2021*

*Lưu ý: Số điểm thông báo đến Quý khách qua SMS được cập nhật đến 26/1/2021

Vì thế, hãy cùng VPBank Diamond chọn ngay những món quà xứng đáng nhất với giá trị tài chính mà Quý khách đã lựa chọn tại VPBank Diamond.

VPBANK DIAMOND LOYALTY ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Điểm VPBank Diamond Loyalty (iCash) được tạo ra từ những giao dịch/ sự kiện của Quý khách tại VPBank Diamond với cơ chế tính điểm đổi quà hấp dẫn:

Tìm hiểu chi tiết cơ chế tính điểm VPBank Diamond Loyalty tại đây

ĐỔI QUÀ VPBANK DIAMOND LOYALTY NHƯ THẾ NÀO?

 

DO NOT MISS OUT YOUR VPBANK DIAMOND LOYALTY PRIVILEGES

Your VPBank Diamond Loyalty accumulated in 2019 will be expired on Jan 31,2021* 

*Note: The number of points notified to you is upated to Jan 26th, 2021

Thus, let choose your desired gifts to reward for the financial choices you have made at VPBank Diamond. 

HOW DOES VPBANK DIAMOND LOYALTY WORK?

VPBank Diamond Loyalty points (iCash) are accumulated through your transactions/ events at VPBank Diamond with a preferential scheme: 

Details of VPBank Diamond Loyalty here

HOW TO REDEEM VPBANK DIAMOND LOYALTY?

Tin mới nhất