Hướng dẫn tra cứu thông tin Khách hàng Ưu Tiên qua VPBank Online

Tiếng Việt

Khách hàng ưu tiên của VPBank Diamond có thể sử dụng tài khoản Internet Banking để tra cứu các thông tin sau:

  • Tra cứu phân hạng VPBank Diamond
  • Tra cứu số lượt sử dụng phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite và số người đi kèm
  • Sử dụng QR Code check-in tại phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1   Đăng nhập VPBank Online/ I2B (truy cập tại đây

Bước 2  Tiện ích → Thông tin KH Ưu Tiên

Bước 3 Tra cứu thông tin hoặc dùng QR code check-in phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite

CÁC PHÂN HẠNG VPBANK DIAMOND VÀ ĐẶC QUYỀN PHÒNG CHỜ VPBANK DIAMOND ELITE

Phân hạng

Diamond Elite

Diamond

Special

Điều kiện

- Tổng tài sản từ 05 tỷ đồng; hoặc
 - Số dư trên tài khoản thanh toán trung bình tháng từ 500 triệu đồng.

- Tổng tài sản từ 01 tỷ đến dưới 05 tỷ đồng; hoặc
 - Số dư trên tài khoản thanh toán trung bình tháng từ 150 triệu đến dưới 500 triệu đồng.

Khách hàng được phê duyệt Trải nghiệm dịch vụ VPBank Diamond theo quy định từng thời kỳ.

Số lượt truy cập phòng chờ

Không giới hạn

02 lượt/ tháng

01 lượt/ tháng

Số người đi kèm tối đa

03 người/ lượt

02 người/ lượt

01 người/ lượt

Chủ đề: 
Node Order: 
0
Hướng dẫn tra cứu thông tin Khách hàng Ưu Tiên qua VPBank Online

Khách hàng ưu tiên của VPBank Diamond có thể sử dụng tài khoản Internet Banking để tra cứu các thông tin sau:

  • Tra cứu phân hạng VPBank Diamond
  • Tra cứu số lượt sử dụng phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite và số người đi kèm
  • Sử dụng QR Code check-in tại phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1   Đăng nhập VPBank Online/ I2B (truy cập tại đây

Bước 2  Tiện ích → Thông tin KH Ưu Tiên

Bước 3 Tra cứu thông tin hoặc dùng QR code check-in phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite

CÁC PHÂN HẠNG VPBANK DIAMOND VÀ ĐẶC QUYỀN PHÒNG CHỜ VPBANK DIAMOND ELITE

Phân hạng

Diamond Elite

Diamond

Special

Điều kiện

- Tổng tài sản từ 05 tỷ đồng; hoặc
 - Số dư trên tài khoản thanh toán trung bình tháng từ 500 triệu đồng.

- Tổng tài sản từ 01 tỷ đến dưới 05 tỷ đồng; hoặc
 - Số dư trên tài khoản thanh toán trung bình tháng từ 150 triệu đến dưới 500 triệu đồng.

Khách hàng được phê duyệt Trải nghiệm dịch vụ VPBank Diamond theo quy định từng thời kỳ.

Số lượt truy cập phòng chờ

Không giới hạn

02 lượt/ tháng

01 lượt/ tháng

Số người đi kèm tối đa

03 người/ lượt

02 người/ lượt

01 người/ lượt

Tin mới nhất