Hướng dẫn tra cứu thông tin Khách hàng Ưu Tiên qua VPBank NEO

Tiếng Việt

Khách hàng ưu tiên của VPBank Diamond có thể sử dụng tài khoản Internet Banking để tra cứu các thông tin sau:

  • Tra cứu phân hạng VPBank Diamond
  • Tra cứu số lượt sử dụng phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite và số người đi kèm
  • Sử dụng QR Code check-in tại phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1   Đăng nhập VPBank NEO (truy cập tại đây

Bước 2  Tiện ích → Thông tin KH Ưu Tiên

Bước 3 Tra cứu thông tin hoặc dùng QR code check-in phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite

CÁC PHÂN HẠNG VPBANK DIAMOND VÀ ĐẶC QUYỀN PHÒNG CHỜ VPBANK DIAMOND ELITE

Chủ đề: 
Node Order: 
0
Hướng dẫn tra cứu thông tin Khách hàng Ưu Tiên qua VPBank NEO

Khách hàng ưu tiên của VPBank Diamond có thể sử dụng tài khoản Internet Banking để tra cứu các thông tin sau:

  • Tra cứu phân hạng VPBank Diamond
  • Tra cứu số lượt sử dụng phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite và số người đi kèm
  • Sử dụng QR Code check-in tại phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1   Đăng nhập VPBank NEO (truy cập tại đây

Bước 2  Tiện ích → Thông tin KH Ưu Tiên

Bước 3 Tra cứu thông tin hoặc dùng QR code check-in phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite

CÁC PHÂN HẠNG VPBANK DIAMOND VÀ ĐẶC QUYỀN PHÒNG CHỜ VPBANK DIAMOND ELITE

Tin mới nhất