Khởi động lại hành trình đặc quyền tại VPBank Diamond

Tiếng Việt

Nếu Quý khách nhận được thông báo từ VPBank Diamond, xin chúc mừng, Quý khách đã  đủ điều kiện tham gia chương trình “Đặc quyền trở lại!” cùng VPBank Diamond

Hãy khởi động lại trọn bộ Đặc quyền với Ưu đãi vượt trội đặc biệt đầu tiên chỉ dành riêng đến Quý khách:

ĐẶC QUYỀN KHỞI ĐỘNG

+0,2%/NĂM LÃI SUẤT VỚI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TRỰC TUYẾN

Ngoài ra, Quý khách sẽ nhận thêm hàng loạt quà tặng & quyền lợi tài chính cao cấp khi quyết định tiếp tục hành trình trở lại cùng đặc quyền VPBank Diamond, cụ thể:

ĐẶC QUYỀN TĂNG TỐC

NHẬN LẠI TRỌN BỘ ĐẶC QUYỀN VPBANK DIAMOND KÈM CÁC LỰA CHỌN QUÀ TẶNG:

  • Ưu đãi tài khoản số đẹp
  • Dịch vụ phòng chờ sân bay 5 sao
  • Lãi suất tiết kiệm trực tuyến
  • Điểm VPBank Diamond Loyalty đổi quà
  • Quà tặng hiện vật VPBank Diamond

Danh sách Khách hàng nhận thưởng tháng 10/2020 tại đây

Danh sách Khách hàng nhận thưởng tháng 11/2020 tại đây

Danh sách Khách hàng nhận thưởng tháng 12/2020 tại đây

Node Order: 
0
Khởi động lại hành trình đặc quyền tại VPBank Diamond

Nếu Quý khách nhận được thông báo từ VPBank Diamond, xin chúc mừng, Quý khách đã  đủ điều kiện tham gia chương trình “Đặc quyền trở lại!” cùng VPBank Diamond

Hãy khởi động lại trọn bộ Đặc quyền với Ưu đãi vượt trội đặc biệt đầu tiên chỉ dành riêng đến Quý khách:

ĐẶC QUYỀN KHỞI ĐỘNG

+0,2%/NĂM LÃI SUẤT VỚI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TRỰC TUYẾN

Ngoài ra, Quý khách sẽ nhận thêm hàng loạt quà tặng & quyền lợi tài chính cao cấp khi quyết định tiếp tục hành trình trở lại cùng đặc quyền VPBank Diamond, cụ thể:

ĐẶC QUYỀN TĂNG TỐC

NHẬN LẠI TRỌN BỘ ĐẶC QUYỀN VPBANK DIAMOND KÈM CÁC LỰA CHỌN QUÀ TẶNG:

  • Ưu đãi tài khoản số đẹp
  • Dịch vụ phòng chờ sân bay 5 sao
  • Lãi suất tiết kiệm trực tuyến
  • Điểm VPBank Diamond Loyalty đổi quà
  • Quà tặng hiện vật VPBank Diamond

Danh sách Khách hàng nhận thưởng tháng 10/2020 tại đây

Danh sách Khách hàng nhận thưởng tháng 11/2020 tại đây

Danh sách Khách hàng nhận thưởng tháng 12/2020 tại đây

Tin mới nhất