Tích điểm đổi quà cho mọi giao dịch – VPBank Diamond Loyalty

Tiếng Việt

English version below

Từ nay, mỗi bước chân trải nghiệm của Quý khách tại VPBank Diamond đều sẽ được ghi dấu tại bộ sưu tập điểm thưởng mang tên VPBank Diamond Loyalty  – Chương trình tích điểm đổi quà dành cho Khách hàng ưu tiên VPBank.

TÍCH ĐIỂM CHO MỌI TRẢI NGHIỆM TẠI VPBANK DIAMOND

Sinh nhật

+ 500,000 iCash

Giao dịch lâu năm

+ 15,000 iCash

Sử dụng thêm sản phẩm/dịch vụ

+ 11,000 iCash

Bảo hiểm

+ 1,000 iCash/1 triệu đồng phí đóng

*iCash: đơn vị tính điểm VPBank Diamond Loyalty

Chương trình áp dụng cho các giao dịch từ ngày 15/10/2019

Chi tiết cơ chế tính điểm Loyalty xem tại đây

Kiểm tra điểm và đổi quà với 02 cách thật đơn giản:

VPBank Online Hotline
 1. Truy cập VPBank Online
 2. Chọn Tiện Ích
 3. Chọn Loyalty và trải nghiệm
Liên hệ 1800 545415 và yêu cầu tra cứu/ đổi quà theo ý thích

 

 

From now on, every single path of your journey at VPBank Diamond will be rewards with VPBank Diamond Loyalty  – Exclusive reward program for VPBank affluent clients.

REWARDS FOR EVERY EXPERIENCE AT VPBANK DIAMOND

Birthday

+ 500,000 iCash

Long-term relationship

+ 15,000 iCash

Use more products/ services

+ 11,000 iCash

Insurance

+ 1,000 iCash/VND1 million of premium fee

*iCash: VPBank Diamond Loyalty point unit

Applied to transaction from 10/15/2019

Details of VPBank Diamond Loyalty scheme click here

Check and redeem your rewards with two easy ways:

VPBank Online Hotline
 1. Log in VPBank Online
 2. Choose Service +
 3. Choose Loyalty
Contact 1800 545415 and request to check/ redeem as your demand

 

Chủ đề: 
Node Order: 
0
Tích điểm đổi quà cho mọi giao dịch – VPBank Diamond Loyalty

English version below

Từ nay, mỗi bước chân trải nghiệm của Quý khách tại VPBank Diamond đều sẽ được ghi dấu tại bộ sưu tập điểm thưởng mang tên VPBank Diamond Loyalty  – Chương trình tích điểm đổi quà dành cho Khách hàng ưu tiên VPBank.

TÍCH ĐIỂM CHO MỌI TRẢI NGHIỆM TẠI VPBANK DIAMOND

Sinh nhật

+ 500,000 iCash

Giao dịch lâu năm

+ 15,000 iCash

Sử dụng thêm sản phẩm/dịch vụ

+ 11,000 iCash

Bảo hiểm

+ 1,000 iCash/1 triệu đồng phí đóng

*iCash: đơn vị tính điểm VPBank Diamond Loyalty

Chương trình áp dụng cho các giao dịch từ ngày 15/10/2019

Chi tiết cơ chế tính điểm Loyalty xem tại đây

Kiểm tra điểm và đổi quà với 02 cách thật đơn giản:

VPBank Online Hotline
 1. Truy cập VPBank Online
 2. Chọn Tiện Ích
 3. Chọn Loyalty và trải nghiệm
Liên hệ 1800 545415 và yêu cầu tra cứu/ đổi quà theo ý thích

 

 

From now on, every single path of your journey at VPBank Diamond will be rewards with VPBank Diamond Loyalty  – Exclusive reward program for VPBank affluent clients.

REWARDS FOR EVERY EXPERIENCE AT VPBANK DIAMOND

Birthday

+ 500,000 iCash

Long-term relationship

+ 15,000 iCash

Use more products/ services

+ 11,000 iCash

Insurance

+ 1,000 iCash/VND1 million of premium fee

*iCash: VPBank Diamond Loyalty point unit

Applied to transaction from 10/15/2019

Details of VPBank Diamond Loyalty scheme click here

Check and redeem your rewards with two easy ways:

VPBank Online Hotline
 1. Log in VPBank Online
 2. Choose Service +
 3. Choose Loyalty
Contact 1800 545415 and request to check/ redeem as your demand

 

Trang list tin tức

Tin mới nhất