Cán đích chi tiêu - Hoàn tiền quên lối

Tiếng Việt
 1. Đối tượng áp dụng:Thẻ Ghi nợ Quốc tế VPBank (Chỉ áp dụng cho khách hàng được nhận truyền thông qua Email hoặc/và tin nhắn SMS từ VPBank)
 2. Thời gian thực hiện chương trình: Đến hết tháng 2/2021. Chương trình có giới hạn ngân sách và có thể kết thúc sớm hơn tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
 3. Hình thức khuyến mại:Hoàn tiền
 4. Nội dung chương trình:

- Trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi tháng Quý khách sẽ được VPBank sắp xếp vào các nhóm chi tiêu. VPBank sẽ gửi thông báo qua Email/Tin nhắn tới Quý khách về điều kiện và ưu đãi dành riêng cho chính Quý khách khi chi tiêu tại mỗi tháng. 

- Việc chi tiêu rất đơn giản! Quý khách chỉ cần sử dụng thẻ ghi nợ Quốc tế với hình thức thanh toán tại POS cửa hàng/ thanh toán online đạt điều kiện và nhận được ưu đãi hoàn tiền lên đến 300.000đ/tháng

Thể lệ chi tiêu, hoàn tiền, phân loại nhóm khách hàng tại đây

 1. Thông báo và cách thức nhận thưởng:
 • Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của mỗi tháng, chương trình sẽ tiến hành hoàn tiền theo thể lệ chương trình và thông báo tới Khách hàng qua Email hoặc/và tin nhắn SMS. 

Hoàn tiền cho chi tiêu tháng 12/2020 sẽ được nhận trễ nhất vào 31/01/2021

Hoàn tiền cho chi tiêu tháng 1/2021 sẽ được nhận trễ nhất vào 28/02/2021

Hoàn tiền cho chi tiêu tháng 2/2021 sẽ được nhận trễ nhất vào 31/03/2021

 • Chủ thẻ sẽ nhận ưu đãi hoàn tiền tại tài khoản thanh toán gắn với Thẻ Ghi nợ Quốc tế thực hiện chi tiêu thỏa mãn điều kiện.
Chủ đề: 
Node Order: 
0
Cán đích chi tiêu - Hoàn tiền quên lối
 1. Đối tượng áp dụng:Thẻ Ghi nợ Quốc tế VPBank (Chỉ áp dụng cho khách hàng được nhận truyền thông qua Email hoặc/và tin nhắn SMS từ VPBank)
 2. Thời gian thực hiện chương trình: Đến hết tháng 2/2021. Chương trình có giới hạn ngân sách và có thể kết thúc sớm hơn tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
 3. Hình thức khuyến mại:Hoàn tiền
 4. Nội dung chương trình:

- Trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi tháng Quý khách sẽ được VPBank sắp xếp vào các nhóm chi tiêu. VPBank sẽ gửi thông báo qua Email/Tin nhắn tới Quý khách về điều kiện và ưu đãi dành riêng cho chính Quý khách khi chi tiêu tại mỗi tháng. 

- Việc chi tiêu rất đơn giản! Quý khách chỉ cần sử dụng thẻ ghi nợ Quốc tế với hình thức thanh toán tại POS cửa hàng/ thanh toán online đạt điều kiện và nhận được ưu đãi hoàn tiền lên đến 300.000đ/tháng

Thể lệ chi tiêu, hoàn tiền, phân loại nhóm khách hàng tại đây

 1. Thông báo và cách thức nhận thưởng:
 • Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của mỗi tháng, chương trình sẽ tiến hành hoàn tiền theo thể lệ chương trình và thông báo tới Khách hàng qua Email hoặc/và tin nhắn SMS. 

Hoàn tiền cho chi tiêu tháng 12/2020 sẽ được nhận trễ nhất vào 31/01/2021

Hoàn tiền cho chi tiêu tháng 1/2021 sẽ được nhận trễ nhất vào 28/02/2021

Hoàn tiền cho chi tiêu tháng 2/2021 sẽ được nhận trễ nhất vào 31/03/2021

 • Chủ thẻ sẽ nhận ưu đãi hoàn tiền tại tài khoản thanh toán gắn với Thẻ Ghi nợ Quốc tế thực hiện chi tiêu thỏa mãn điều kiện.

Tin mới nhất