Hoàn đến 8 triệu đồng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ AIA

Tiếng Việt
  • Thời gian

Từ 01/08/2021 – 31/10/2021

  • Nội dung ưu đãi

Quý khách phát hành thẻ tín dụng VPBank chính trong thời gian diễn ra ưu đãi, đồng thời trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành, khách hàng thực hiện thanh toán phí mua mới hợp đồng bảo hiểm AIA qua thẻ sẽ được hoàn tiền theo các mức sau đây:

Áp dụng Khách hàng phát hành thành công hơp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA lần đầu trong vòng 60 ngày kể từ ngày mở thẻ. VPBank không thực hiện hoàn tiền đối với những khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm

Để đăng ký tham gia, Quý khách soạn tin theo cú pháp VPB BHAIA <số CMND> gửi 8149

Thể lệ tại đây

 

Chủ đề: 
Node Order: 
0
Hoàn đến 8 triệu đồng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ AIA
  • Thời gian

Từ 01/08/2021 – 31/10/2021

  • Nội dung ưu đãi

Quý khách phát hành thẻ tín dụng VPBank chính trong thời gian diễn ra ưu đãi, đồng thời trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành, khách hàng thực hiện thanh toán phí mua mới hợp đồng bảo hiểm AIA qua thẻ sẽ được hoàn tiền theo các mức sau đây:

Áp dụng Khách hàng phát hành thành công hơp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA lần đầu trong vòng 60 ngày kể từ ngày mở thẻ. VPBank không thực hiện hoàn tiền đối với những khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm

Để đăng ký tham gia, Quý khách soạn tin theo cú pháp VPB BHAIA <số CMND> gửi 8149

Thể lệ tại đây

 

Tin mới nhất