THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ SMS BANKING (*) VÀ KHUYẾN KHÍCH KHÁCH HÀNG THEO DÕI BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ MIỄN PHÍ TRÊN APP VPBANK NEO

Tiếng Việt

* Phí SMS banking là phí nhận thông báo biến động số dư (BĐSD) qua điện thoại mà khách hàng phải trả một phần và ngân hàng hỗ trợ phần còn lại khi thanh toán cho các công ty viễn thông. Từ năm 2021 tới nay, VPBank khuyến khích khách hàng chuyển đổi phương thức nhận thông báo biến động số dư (BĐSD) từ SMS banking (có thu phí) qua theo dõi BĐSD trên app VPBank NEO (miễn phí trọn đời) để vừa tiết kiệm chi phí lại vừa giúp việc quản lý tài khoản được an toàn và tiện lợi hơn.

Kể từ 01/9/2023, VPBank sẽ thực hiện điều chỉnh biểu phí SMS banking từ mức gói cố định hàng tháng là 12.000 đồng/số tài khoản/ 1 thuê bao chuyển thành biểu phí tăng dần tính theo số lượng tin nhận được hàng tháng. Đồng thời, chỉ thu phí SMS banking với những giao dịch có giá trị từ 100.000 đồng trở lên. Các giao dịch có giá trị dưới 100.000 đồng (mức giao dịch tối thiểu) sẽ không nhận thông báo BĐSD về điện thoại mà nhận trên app VPBank NEO. Chi tiết biểu phí mới vui lòng xem trong bảng dưới đây:

 STT   Nội dung thay đổi   Trước ngày 01/9/2023   Từ ngày 01/9/2023 
 1  Phí SMS Banking  12.000 VNĐ/ tháng

/1 TKTT/ 1 SĐT

 Từ 0 -15 SMS/1 SĐT/1 tháng: 10.000 đồng
 Từ 16 -30 SMS/1SĐT/1 tháng: 20.000 đồng
 Từ 31 -50 SMS/1SĐT/1 tháng: 30.000 đồng
 Từ 51 -100 SMS/1SĐT/1 tháng: 50.000 đồng
 Từ 101 SMS trở lên/1SĐT/1 tháng: 70.000 đồng
2  Các giao dịch nhận thông báo BĐSD qua SMS banking (dưới mức này sẽ nhận thông báo qua app)  Từ 50.000 VNĐ  Từ 100.000 VNĐ

Lưu ý: Biểu phí này chưa bao gồm VAT, không áp dụng với khách hàng phân hạng Diamond và Diamond Elite, và có hiệu lực từ 01/9/2023 đến khi có thông báo mới từ VPBank.

Để thực hiện thay đổi hình thức nhận BĐSD, khách hàng có thể chủ động thực hiện với các thao tác đơn giản. Kể từ thời điểm hoàn tất các bước đăng ký nhận thông báo BĐSD hoàn toàn qua App đồng thời hủy dịch vụ nhận thông báo qua tin nhắn điện thoại (SMS), khách hàng sẽ không còn phát sinh thêm phí SMS Banking:

 

Hướng dẫn chi tiết tại đây

Trường hợp vẫn tiếp tục nhận được thông báo biến động số dư qua SMS sau khi đã hủy dịch vụ SMS trên App, Quý khách vui lòng gọi tới hotline 1800 54 54 15 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.

Chủ đề: 
Node Order: 
0
THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ SMS BANKING (*) VÀ KHUYẾN KHÍCH KHÁCH HÀNG THEO DÕI BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ MIỄN PHÍ TRÊN APP VPBANK NEO

* Phí SMS banking là phí nhận thông báo biến động số dư (BĐSD) qua điện thoại mà khách hàng phải trả một phần và ngân hàng hỗ trợ phần còn lại khi thanh toán cho các công ty viễn thông. Từ năm 2021 tới nay, VPBank khuyến khích khách hàng chuyển đổi phương thức nhận thông báo biến động số dư (BĐSD) từ SMS banking (có thu phí) qua theo dõi BĐSD trên app VPBank NEO (miễn phí trọn đời) để vừa tiết kiệm chi phí lại vừa giúp việc quản lý tài khoản được an toàn và tiện lợi hơn.

Kể từ 01/9/2023, VPBank sẽ thực hiện điều chỉnh biểu phí SMS banking từ mức gói cố định hàng tháng là 12.000 đồng/số tài khoản/ 1 thuê bao chuyển thành biểu phí tăng dần tính theo số lượng tin nhận được hàng tháng. Đồng thời, chỉ thu phí SMS banking với những giao dịch có giá trị từ 100.000 đồng trở lên. Các giao dịch có giá trị dưới 100.000 đồng (mức giao dịch tối thiểu) sẽ không nhận thông báo BĐSD về điện thoại mà nhận trên app VPBank NEO. Chi tiết biểu phí mới vui lòng xem trong bảng dưới đây:

 STT   Nội dung thay đổi   Trước ngày 01/9/2023   Từ ngày 01/9/2023 
 1  Phí SMS Banking  12.000 VNĐ/ tháng

/1 TKTT/ 1 SĐT

 Từ 0 -15 SMS/1 SĐT/1 tháng: 10.000 đồng
 Từ 16 -30 SMS/1SĐT/1 tháng: 20.000 đồng
 Từ 31 -50 SMS/1SĐT/1 tháng: 30.000 đồng
 Từ 51 -100 SMS/1SĐT/1 tháng: 50.000 đồng
 Từ 101 SMS trở lên/1SĐT/1 tháng: 70.000 đồng
2  Các giao dịch nhận thông báo BĐSD qua SMS banking (dưới mức này sẽ nhận thông báo qua app)  Từ 50.000 VNĐ  Từ 100.000 VNĐ

Lưu ý: Biểu phí này chưa bao gồm VAT, không áp dụng với khách hàng phân hạng Diamond và Diamond Elite, và có hiệu lực từ 01/9/2023 đến khi có thông báo mới từ VPBank.

Để thực hiện thay đổi hình thức nhận BĐSD, khách hàng có thể chủ động thực hiện với các thao tác đơn giản. Kể từ thời điểm hoàn tất các bước đăng ký nhận thông báo BĐSD hoàn toàn qua App đồng thời hủy dịch vụ nhận thông báo qua tin nhắn điện thoại (SMS), khách hàng sẽ không còn phát sinh thêm phí SMS Banking:

 

Hướng dẫn chi tiết tại đây

Trường hợp vẫn tiếp tục nhận được thông báo biến động số dư qua SMS sau khi đã hủy dịch vụ SMS trên App, Quý khách vui lòng gọi tới hotline 1800 54 54 15 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.

Tin mới nhất