Bình thường mới - Quý khách đã sẵn sàng?

Tiếng Việt

Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 trong vòng gần 2 năm vừa qua đã đảo lộn toàn thế giới và đưa chúng ta vào những tình huống đầy thử thách. Những ảnh hưởng của Covid-19 với sức khỏe, tinh thần và cả kế hoạch tài chính của mỗi người và mỗi gia đình là vô cùng rõ rệt. 

Giờ đây, với tương lai về mọi thứ sẽ mở cửa trở lại, trước trạng thái “Bình thường mới”, chúng ta đã có liều “Vaccine” nào để đương đầu với những thử thách trên mọi phương diện tinh thần, thể chất, tài chính? 

Bạn đã chuẩn bị gì để đón nhận những cơ hội mới trong 2022? 

Cùng đón xem chương trình Tọa đàm trực tuyến Nạp Vaccine cho Tinh thần, Thể chất và Tài chính với hai vị khách mời đặc biệt: 

  • Health Coach Trần Lan Hương – Chuyên gia Huấn Luyện Sức Khỏe, AADP Certified 
  • Bà Lê Thị Lệ Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Quản Lý Quỹ SSI

Thời gian: 9:30 - 11:00 ngày 11/12/2021

Kênh tham dự: Trực tuyến qua Zoom

Để tham gia sự kiện, Quý khách vui lòng đăng ký vào link TẠI ĐÂY trước 15h00 ngày 10/12/2021.

Các thông tin tiếp theo của sự kiện sẽ được cập nhật theo thông tin đăng ký của Quý khách tại link!

Node Order: 
0
Bình thường mới - Quý khách đã sẵn sàng?

Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 trong vòng gần 2 năm vừa qua đã đảo lộn toàn thế giới và đưa chúng ta vào những tình huống đầy thử thách. Những ảnh hưởng của Covid-19 với sức khỏe, tinh thần và cả kế hoạch tài chính của mỗi người và mỗi gia đình là vô cùng rõ rệt. 

Giờ đây, với tương lai về mọi thứ sẽ mở cửa trở lại, trước trạng thái “Bình thường mới”, chúng ta đã có liều “Vaccine” nào để đương đầu với những thử thách trên mọi phương diện tinh thần, thể chất, tài chính? 

Bạn đã chuẩn bị gì để đón nhận những cơ hội mới trong 2022? 

Cùng đón xem chương trình Tọa đàm trực tuyến Nạp Vaccine cho Tinh thần, Thể chất và Tài chính với hai vị khách mời đặc biệt: 

  • Health Coach Trần Lan Hương – Chuyên gia Huấn Luyện Sức Khỏe, AADP Certified 
  • Bà Lê Thị Lệ Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Quản Lý Quỹ SSI

Thời gian: 9:30 - 11:00 ngày 11/12/2021

Kênh tham dự: Trực tuyến qua Zoom

Để tham gia sự kiện, Quý khách vui lòng đăng ký vào link TẠI ĐÂY trước 15h00 ngày 10/12/2021.

Các thông tin tiếp theo của sự kiện sẽ được cập nhật theo thông tin đăng ký của Quý khách tại link!

Tin mới nhất