Nhận vali NatGeo 4 triệu đồng khi mở cặp thẻ VPBank Diamond World MasterCard

Tiếng Việt

Từ nay đến 10/11/2019, Quý khách có cơ hội nhận ngay vali National Geographic trị giá 4 triệu đồng khi mở đồng thời 02 thẻ tín dụng VPBank Diamond MasterCard/VPBank Diamond Lady MasterCard và thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Đăng kí tham gia mở thẻ

  • Truy cập bit.ly/world2019-1 và hoàn thành thông tin, hoặc
  • Liên hệ Chuyên viên QHKH Ưu tiên để được hỗ trợ

Bước 2: Mở 01 Thẻ chính & 01 Thẻ phụ trong thời gian diễn ra chương trình

Bước 3: Có chi tiêu hợp lệ từ 10.000.000đ trong 30 ngày kể từ khi mở thẻ chính

Tham khảo thể lệ tại đây

Tham gia ngay tại đây

Hướng dẫn kích hoạt mã bảo hành vali NatGeo tại đây

Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 1 (10/5 - 30/06/2019)

Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 2 (01/07 - 30/08/2019)

Node Order: 
-10
Nhận vali NatGeo 4 triệu đồng khi mở cặp thẻ VPBank Diamond World MasterCard

Từ nay đến 10/11/2019, Quý khách có cơ hội nhận ngay vali National Geographic trị giá 4 triệu đồng khi mở đồng thời 02 thẻ tín dụng VPBank Diamond MasterCard/VPBank Diamond Lady MasterCard và thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Đăng kí tham gia mở thẻ

  • Truy cập bit.ly/world2019-1 và hoàn thành thông tin, hoặc
  • Liên hệ Chuyên viên QHKH Ưu tiên để được hỗ trợ

Bước 2: Mở 01 Thẻ chính & 01 Thẻ phụ trong thời gian diễn ra chương trình

Bước 3: Có chi tiêu hợp lệ từ 10.000.000đ trong 30 ngày kể từ khi mở thẻ chính

Tham khảo thể lệ tại đây

Tham gia ngay tại đây

Hướng dẫn kích hoạt mã bảo hành vali NatGeo tại đây

Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 1 (10/5 - 30/06/2019)

Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 2 (01/07 - 30/08/2019)

Tin mới nhất