CHUẨN MỰC MỚI CỦA VỊ THẾ KIM CƯƠNG 

Tiếng Việt

Chiêm ngưỡng những chuỗi trải nghiệm thương lưu mới nhất của Vị Thế Kim Cương, bộ sưu tập đặc quyền phi tài chính dành riêng cho Khách hàng Ưu Tiên của VPBank:

Elite Quốc Tế

·         Khám sức khỏe cao cấp tại Singapore cho 01 người

·         Ẩm thực cao cấp với thực đơn riêng tại nhà hàng thuộc 50Best Restaurant cho 02 người

·         Nghỉ dưỡng 03 ngày 2 đêm cho 02 người tại châu Á

·         Golf và ẩm thực cao cấp cho 02 người tại châu Á

Elite Việt Nam

·         Khóa trải nghiệm Wine Tasting cho 02 người

·         Tiệc ẩm thực 3D Le Petit dành cho 02 người

·         Ẩm thực cao cấp với thực đơn riêng cho 04 người

·         Chuyến tàu hỏa thượng lưu khám phá miền Trung dành cho 01 người

·         Trải nghiệm thủy phi cơ và du thuyền 2 ngày 1 đêm cho 02 người

·         Hành trình nghỉ dưỡng Tâm Thân Trí trên sông Mekong cho 01 người

 Khám phá chi tiết chương trình: tb.vpbank.com.vn/vithekimcuong

Node Order: 
0
CHUẨN MỰC MỚI CỦA VỊ THẾ KIM CƯƠNG 

Chiêm ngưỡng những chuỗi trải nghiệm thương lưu mới nhất của Vị Thế Kim Cương, bộ sưu tập đặc quyền phi tài chính dành riêng cho Khách hàng Ưu Tiên của VPBank:

Elite Quốc Tế

·         Khám sức khỏe cao cấp tại Singapore cho 01 người

·         Ẩm thực cao cấp với thực đơn riêng tại nhà hàng thuộc 50Best Restaurant cho 02 người

·         Nghỉ dưỡng 03 ngày 2 đêm cho 02 người tại châu Á

·         Golf và ẩm thực cao cấp cho 02 người tại châu Á

Elite Việt Nam

·         Khóa trải nghiệm Wine Tasting cho 02 người

·         Tiệc ẩm thực 3D Le Petit dành cho 02 người

·         Ẩm thực cao cấp với thực đơn riêng cho 04 người

·         Chuyến tàu hỏa thượng lưu khám phá miền Trung dành cho 01 người

·         Trải nghiệm thủy phi cơ và du thuyền 2 ngày 1 đêm cho 02 người

·         Hành trình nghỉ dưỡng Tâm Thân Trí trên sông Mekong cho 01 người

 Khám phá chi tiết chương trình: tb.vpbank.com.vn/vithekimcuong

Tin mới nhất