ĐẶC QUYỀN ÂM NHẠC, VỊ TRÍ THĂNG HOA

Tiếng Việt

Cùng tận hưởng những giai điệu bất hủ của Westlife với chương trình ưu đãi Tặng vé CAT1 tại đêm nhạc “The Wild Dreams Tour” ngày 21/11/2023 dành riêng cho Quý khách hàng ưu tiên VPBank Diamond:

THỜI GIAN TRIỂN KHAI

25/10/2023 - 12/11/2023

CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

BƯỚC 1: Đăng ký tham gia bằng 01 trong 02 cách sau

 • Đăng ký miễn phí tại đây
 • Soạn SMS: Cú pháp VPB WLCAT1 [CCCD/HC/CMND] gửi 8149

Trong đó: CCCD/HC/CMND: là số Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân Quý khách đăng ký tại ngân hàng VPBank

BƯỚC 2: Thỏa mãn 01 trong các chương trình sau:

  1. DÀNH CHO HỘI VIÊN VPBANK DIAMOND MỞ MỚI TIẾT KIỆM TẠI QUẦY/TRỰC TUYẾN

  Khách hàng ưu tiên VPBank Diamond nhận ngay 01 mã vé khi gửi mới sổ tiết kiệm tại quầy hoặc online trong thời gian diễn ra chương trình & thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

  • Điều kiện 1:

  Khách hàng mở mới tiền gửi tiết kiệm (*) từ 2 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; hoặc

  Khách hàng gửi mới tổng số tiền từ 2 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn từ 184 ngày trở lên đối với sản phẩm tiết kiệm thịnh vượng linh hoạt

  *Áp dụng với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thường hoặc Tiết kiệm Phát Lộc thịnh vượng tại quầy/trực tuyến

  • Điều kiện 2:

  Khách hàng thực hiện phong tỏa sổ tiết kiệm (STK) gửi mới tại điều kiện 1 theo quy định phong tỏa STK của VPBank.

  Thời gian phong tỏa: Phong tỏa trong thời gian diễn ra chương trình đến hết thời hạn của sổ tiết kiệm

  2. DÀNH CHO HỘI VIÊN VPBANK DIAMOND THĂNG CẤP SỐ DƯ TÀI KHOẢN THANH TOÁN

  Khách hàng ưu tiên VPBank Diamond nhận ngay 01 mã vé khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau trong thời gian diễn ra chương trình:

  Điều kiện 1:

  • Tăng trưởng số dư tài khoản thanh toán trung bình trong thời gian diễn ra CT (từ ngày 25/10/2023 đến 12/11/2023) từ 300 triệu đồng trở lên so với số dư TKTT trung bình T9/2023; hoặc
  • Phong tỏa tài khoản thanh toán trong thời gian diễn ra chương trình theo điều kiện điều khoản

  + Thời gian phong tỏa tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phong tỏa, số tiền phong tỏa tối thiểu = Số dư TKTT trung bình khách hàng duy trì T9/2023 + 250 triệu đồng; hoặc

  + Thời gian phong tỏa tối thiểu 60 ngày kể từ ngày phong tỏa, số tiền phong tỏa tối thiểu = Số dư TKTT trung bình khách hàng duy trì T9/2023+ 150 triệu đồng;

  Điều kiện 2:  Khách hàng phải phát sinh giao dịch chi tiêu thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ từ 100,000 VND trở lên trong thời gian diễn ra chương trình

  3. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIA NHẬP VPBANK DIAMOND HOẶC NÂNG HẠNG HỘI VIÊN ƯU TIÊN

  Tặng 01 mã vé cho KH thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện dưới đây:

  (1) Khách hàng định danh mới là Hội viên khách hàng ưu tiên phân hạng Diamond/Diamond Elite trong thời gian diễn ra chương trình hoặc:

  (2) Hội viên VPBank Diamond phân hạng Pre-Diamond nâng hạng lên phân hạng Diamond/Diamond Elite trong thời gian diễn ra chương trình. Đồng thời, khách hàng tăng trưởng số dư AUM (**) từ 500 triệu đồng trở lên hoặc tăng trưởng số dư Tài khoản thanh toán trung bình từ 80 triệu đồng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình so với T9/2023

   (**) AUM: Tổng tài sản của KH tại VPBank

  Lưu ý:

  • Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng Ưu Tiên trong thời gian diễn ra chương trình: 25/10/2023 - 12/11/2023
  • Số lượng vé có hạn và chỉ áp dụng cho Khách hàng Ưu Tiên đăng ký và thỏa điều kiện chương trình sớm nhất. Mỗi Khách hàng chỉ nhận được tối đa 1 phần quà trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Trường hợp số lượng Khách hàng vượt quá số quà tặng của chương trình, thứ tự ưu tiên quà tặng theo thời gian đăng ký chương trình của Khách hàng, ưu tiên Khách hàng đăng ký sớm. 

  Để biết thêm chi tiết chương trình, Quý khách hàng vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY hoặc liên hệ Hotline 1800 54 54 15 (dành riêng Khách hàng Ưu Tiên)

  Node Order: 
  0
  ĐẶC QUYỀN ÂM NHẠC, VỊ TRÍ THĂNG HOA

  Cùng tận hưởng những giai điệu bất hủ của Westlife với chương trình ưu đãi Tặng vé CAT1 tại đêm nhạc “The Wild Dreams Tour” ngày 21/11/2023 dành riêng cho Quý khách hàng ưu tiên VPBank Diamond:

  THỜI GIAN TRIỂN KHAI

  25/10/2023 - 12/11/2023

  CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

  BƯỚC 1: Đăng ký tham gia bằng 01 trong 02 cách sau

  • Đăng ký miễn phí tại đây
  • Soạn SMS: Cú pháp VPB WLCAT1 [CCCD/HC/CMND] gửi 8149

  Trong đó: CCCD/HC/CMND: là số Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân Quý khách đăng ký tại ngân hàng VPBank

  BƯỚC 2: Thỏa mãn 01 trong các chương trình sau:

   1. DÀNH CHO HỘI VIÊN VPBANK DIAMOND MỞ MỚI TIẾT KIỆM TẠI QUẦY/TRỰC TUYẾN

   Khách hàng ưu tiên VPBank Diamond nhận ngay 01 mã vé khi gửi mới sổ tiết kiệm tại quầy hoặc online trong thời gian diễn ra chương trình & thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

   • Điều kiện 1:

   Khách hàng mở mới tiền gửi tiết kiệm (*) từ 2 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; hoặc

   Khách hàng gửi mới tổng số tiền từ 2 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn từ 184 ngày trở lên đối với sản phẩm tiết kiệm thịnh vượng linh hoạt

   *Áp dụng với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thường hoặc Tiết kiệm Phát Lộc thịnh vượng tại quầy/trực tuyến

   • Điều kiện 2:

   Khách hàng thực hiện phong tỏa sổ tiết kiệm (STK) gửi mới tại điều kiện 1 theo quy định phong tỏa STK của VPBank.

   Thời gian phong tỏa: Phong tỏa trong thời gian diễn ra chương trình đến hết thời hạn của sổ tiết kiệm

   2. DÀNH CHO HỘI VIÊN VPBANK DIAMOND THĂNG CẤP SỐ DƯ TÀI KHOẢN THANH TOÁN

   Khách hàng ưu tiên VPBank Diamond nhận ngay 01 mã vé khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau trong thời gian diễn ra chương trình:

   Điều kiện 1:

   • Tăng trưởng số dư tài khoản thanh toán trung bình trong thời gian diễn ra CT (từ ngày 25/10/2023 đến 12/11/2023) từ 300 triệu đồng trở lên so với số dư TKTT trung bình T9/2023; hoặc
   • Phong tỏa tài khoản thanh toán trong thời gian diễn ra chương trình theo điều kiện điều khoản

   + Thời gian phong tỏa tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phong tỏa, số tiền phong tỏa tối thiểu = Số dư TKTT trung bình khách hàng duy trì T9/2023 + 250 triệu đồng; hoặc

   + Thời gian phong tỏa tối thiểu 60 ngày kể từ ngày phong tỏa, số tiền phong tỏa tối thiểu = Số dư TKTT trung bình khách hàng duy trì T9/2023+ 150 triệu đồng;

   Điều kiện 2:  Khách hàng phải phát sinh giao dịch chi tiêu thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ từ 100,000 VND trở lên trong thời gian diễn ra chương trình

   3. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIA NHẬP VPBANK DIAMOND HOẶC NÂNG HẠNG HỘI VIÊN ƯU TIÊN

   Tặng 01 mã vé cho KH thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện dưới đây:

   (1) Khách hàng định danh mới là Hội viên khách hàng ưu tiên phân hạng Diamond/Diamond Elite trong thời gian diễn ra chương trình hoặc:

   (2) Hội viên VPBank Diamond phân hạng Pre-Diamond nâng hạng lên phân hạng Diamond/Diamond Elite trong thời gian diễn ra chương trình. Đồng thời, khách hàng tăng trưởng số dư AUM (**) từ 500 triệu đồng trở lên hoặc tăng trưởng số dư Tài khoản thanh toán trung bình từ 80 triệu đồng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình so với T9/2023

    (**) AUM: Tổng tài sản của KH tại VPBank

   Lưu ý:

   • Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng Ưu Tiên trong thời gian diễn ra chương trình: 25/10/2023 - 12/11/2023
   • Số lượng vé có hạn và chỉ áp dụng cho Khách hàng Ưu Tiên đăng ký và thỏa điều kiện chương trình sớm nhất. Mỗi Khách hàng chỉ nhận được tối đa 1 phần quà trong thời gian diễn ra chương trình.
   • Trường hợp số lượng Khách hàng vượt quá số quà tặng của chương trình, thứ tự ưu tiên quà tặng theo thời gian đăng ký chương trình của Khách hàng, ưu tiên Khách hàng đăng ký sớm. 

   Để biết thêm chi tiết chương trình, Quý khách hàng vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY hoặc liên hệ Hotline 1800 54 54 15 (dành riêng Khách hàng Ưu Tiên)

   Tin mới nhất