Thăng hạng đặc biệt - Sự trở lại của các đặc quyền dành riêng cho Quý khách!

Tiếng Việt

Thăng hạng đặc biệt – Chương trình được thiết kế riêng biệt dành riêng Khách hàng Ưu Tiên trở lại cùng với Dịch vụ Khách hàng Ưu Tiên VPBank Diamond, với chuỗi các quà tặng tài chính và phi tài chính hấp dẫn:

  • Bộ tài khoản số đẹp trị giá 50 – 300 – 500 triệu đồng
  • Evoucher Urbox trị giá đến 500.000 đồng
  • Hoàn tiền đến 800.000 đồng

*Áp dụng đối với Khách hàng nhận được thông báo chính thức từ VPBank Diamond. Chi tiết bộ quà tặng có thể thay đổi tùy theo điều kiện chương trình.

Khám phá chương trình tại đây

Node Order: 
0
Thăng hạng đặc biệt - Sự trở lại của các đặc quyền dành riêng cho Quý khách!

Thăng hạng đặc biệt – Chương trình được thiết kế riêng biệt dành riêng Khách hàng Ưu Tiên trở lại cùng với Dịch vụ Khách hàng Ưu Tiên VPBank Diamond, với chuỗi các quà tặng tài chính và phi tài chính hấp dẫn:

  • Bộ tài khoản số đẹp trị giá 50 – 300 – 500 triệu đồng
  • Evoucher Urbox trị giá đến 500.000 đồng
  • Hoàn tiền đến 800.000 đồng

*Áp dụng đối với Khách hàng nhận được thông báo chính thức từ VPBank Diamond. Chi tiết bộ quà tặng có thể thay đổi tùy theo điều kiện chương trình.

Khám phá chương trình tại đây

Tin mới nhất