Lời thì thầm kim cương 2023

Tiếng Việt

Lời Thì Thầm Kim Cương - Chương trình Giới thiệu Khách hàng Ưu Tiên 2023 đang mở ra những giải thưởng hấp dẫn đến 70 triệu đồng khi Quý khách giới thiệu thành công những Khách hàng Ưu Tiên VPBank Diamond:

  • Nhận ngay giải thưởng tiền mặt đến 1,000,000 đồng/người được giới thiệu
  • Ghi danh vào đường đua Top 1 Quý với cơ hội nhận 5 triệu điểm LynkiD/Quý
  • Ghi danh vào đường đua Top1 Năm 2023 với cơ hội nhận 01 viên kim cương

Tham gia ngay hôm nay tại đây

Node Order: 
0
Lời thì thầm kim cương 2023

Lời Thì Thầm Kim Cương - Chương trình Giới thiệu Khách hàng Ưu Tiên 2023 đang mở ra những giải thưởng hấp dẫn đến 70 triệu đồng khi Quý khách giới thiệu thành công những Khách hàng Ưu Tiên VPBank Diamond:

  • Nhận ngay giải thưởng tiền mặt đến 1,000,000 đồng/người được giới thiệu
  • Ghi danh vào đường đua Top 1 Quý với cơ hội nhận 5 triệu điểm LynkiD/Quý
  • Ghi danh vào đường đua Top1 Năm 2023 với cơ hội nhận 01 viên kim cương

Tham gia ngay hôm nay tại đây

Tin mới nhất