Bình Thường Mới – Đâu Là Vùng Đất Lành Cho Các Nhà Đầu Tư?

Tiếng Việt

Đại dịch Covid-19 đã cho tất cả chúng ta nhiều trải nghiệm mới, đồng thời cũng thử thách khả năng thích nghi của con người. Rất nhiều hoạt động phải dừng lại hoặc hoạt động cầm chừng.

Nhưng “Đồng tiền đi liền khúc ruột” nên rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư đã thích ứng và chuyển đổi để có thể tồn tại và phát triển. Điều này thể hiện qua sự tăng vọt số lượng nhà đầu tư F0 cũng như những thành công choáng ngợp của họ.

Tuy nhiên, với trạng thái bình thường mới hiện nay, thị trường và các doanh nghiệp đang dần mở cửa trở lại, xu hướng thị trường cũng thay đổi, các nhà đầu tư cần kiến thức vững vàng và kinh nghiệm sâu hơn.

 

Hãy tham gia ngay chương trình tọa đàm trực tuyến Bình thường mới sau đại dịch & Cơ hội đầu tư 2022 với Khách mời đặc biệt - Tiến Sĩ LÊ THẨM DƯƠNG để cùng tìm hiểu:

  • Cơ hội và thách thức cho những nhà đầu tư trong bối cảnh tình hình kinh tế sau đại dịch
  • Những xu hướng và lựa chọn đầu tư hấp dẫn với mức rủi ro tối thiểu
  • Nhà đầu tư mới cần trang bị gì để đón nhận các cơ hội đầu tư?

 

Thông tin về sự kiện

  • Thời gian: 9:30 - 11:00 ngày 12/11/2021
  • Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua ứng dụng zoom

Liên hệ với các Chuyên viên chăm sóc Khách hàng Ưu tiên tại các Chi nhánh VPBank trên toàn quốc để đăng ký tham dự chương trình.

Node Order: 
0
Bình Thường Mới – Đâu Là Vùng Đất Lành Cho Các Nhà Đầu Tư?

Đại dịch Covid-19 đã cho tất cả chúng ta nhiều trải nghiệm mới, đồng thời cũng thử thách khả năng thích nghi của con người. Rất nhiều hoạt động phải dừng lại hoặc hoạt động cầm chừng.

Nhưng “Đồng tiền đi liền khúc ruột” nên rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư đã thích ứng và chuyển đổi để có thể tồn tại và phát triển. Điều này thể hiện qua sự tăng vọt số lượng nhà đầu tư F0 cũng như những thành công choáng ngợp của họ.

Tuy nhiên, với trạng thái bình thường mới hiện nay, thị trường và các doanh nghiệp đang dần mở cửa trở lại, xu hướng thị trường cũng thay đổi, các nhà đầu tư cần kiến thức vững vàng và kinh nghiệm sâu hơn.

 

Hãy tham gia ngay chương trình tọa đàm trực tuyến Bình thường mới sau đại dịch & Cơ hội đầu tư 2022 với Khách mời đặc biệt - Tiến Sĩ LÊ THẨM DƯƠNG để cùng tìm hiểu:

  • Cơ hội và thách thức cho những nhà đầu tư trong bối cảnh tình hình kinh tế sau đại dịch
  • Những xu hướng và lựa chọn đầu tư hấp dẫn với mức rủi ro tối thiểu
  • Nhà đầu tư mới cần trang bị gì để đón nhận các cơ hội đầu tư?

 

Thông tin về sự kiện

  • Thời gian: 9:30 - 11:00 ngày 12/11/2021
  • Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua ứng dụng zoom

Liên hệ với các Chuyên viên chăm sóc Khách hàng Ưu tiên tại các Chi nhánh VPBank trên toàn quốc để đăng ký tham dự chương trình.

Tin mới nhất